Sustainability image

Kestävä kehitys

Kestävävyys tarkoittaa sitä, että vastaamme yhteiskuntamme tämänhetkisiin tarpeisiin tavoilla, jotka mahdollistavat tuleville sukupolville tarpeisiinsa vastaamisen. Eaton-yhtiössä kestävävyys ei ole erillinen ohjelma tai aloite. Se on tapamme harjoittaa liiketoimintaa – ja se on kasvava osa liiketoimintamme menestystä. Me olemme eläneet sitä vuosien ajan tapana ""harjoittaa liiketoimintaa oikein"", ja se on keskeisessä osassa visiotamme tulla markkinoidemme ihailluimmaksi yhtiöksi.
 
Eatonilla kehitämme asiakasratkaisuja, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ympäri maailmaa. Tähän kuuluu muiden muassa globaalien resurssien tehokas ja säästeliäs käyttö, energiatehokkaiden tuotteiden kehittäminen, päästöjen vähentäminen, ympäristön suojeleminen ja vapaaehtoinen ajankäyttö vahvempien yhteisöjen rakentamisessa avustamiseen.
 
Läpi Eatonin rakennamme vastuullisuuden kulttuuria, joka rohkaisee jokaista työntekijää kysymään kysymyksiä, jotka johtavat entistä kestävämpiin prosesseihin ja toimintatapoihin, ja auttavat yhtiötämme tukemaan kestävää tulevaisuutta.