Utility_264

Energialaitokset ja verkonrakentajat

Ikääntyvät sähköverkot ja jatkuvasti kasvava sähköntarve tekevät luotettavasta sähköntoimituksesta jatkuvasti haastavampaa. Me autamme olemassa olevia ja uusia voimalaitoksia minimoimaan sähkökatkokset, jotka vaikuttavat suoraan yhtiöiden taseisiin ja asiakkaiden elämään.


Säännösten purkaminen ja sen seuraukset ovat asettaneet erittäin suuren paineen sähköyhtiöille, joiden on nyt pystyttävä tekemään parempaa tulosta osakkeenomistajille samalla kun niiden on hallittava erilaisia tekijöitä. Esimerkkejä tällaisista tekijöistä ovat
 • kustannustehokkaat käyttöiän pidentämisratkaisut
 • sähkönjakelujärjestelmien valvonta ja automatisaatio
 • suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapitotoimintojen ulkoistaminen
 • käyttökustannusten madaltaminen
 • henkilöstön turvallisuuden parantaminen
 • toimintakelpoisuusajan ja luotettavuuden parantaminen.

Eaton on tunnetusti johtava sähköyhtiösegmentin tuotanto-, siirto- ja jakeluratkaisujen toimittaja.  Erittäin kehittyneissä ja sektorikohtaisesti suunnitelluissa ratkaisuissamme yhdistyvät uusin teknologia ja korkealaatuiset tuotteet, kuten kytkinlaitteet, esivalmistetut kytkinlaitekaapit ja moottorinohjauslaitteet.

Me tarjoamme todellisia, tuloksessa tuntuvia etuja tuotantolaitosten omistajille, siirto- ja jakeluverkkojen käyttäjille, alkuperäisvalmistajille ja energian vähittäismyyjille.

Lisäksi luomme innovaatioita, joilla voidaan saada aikaan todellinen ja kestävä muutos energianjakelussa. Esimerkiksi pien- ja keskijännitekytkinlaitteemme ansiosta
 • voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä johtuen niiden SF6-vapaasta rakenteesta
 • saavutetaan korkea integraatiotaso ja LV-kaapeloinnin tarpeen väheneminen, jolloin tuloksena ovat huomattavasti pienemmät tehohäviöt
 • voidaan käyttää ympäristöystävällisiä ja turvallisia kuivatyypin muuntajia.

Asiantuntemuksemme, kokemuksemme ja ratkaisukeskeinen lähestymistapamme mahdollistavat meille entistä paremman luotettavuuden, pidemmän toimintakelpoisuusajan ja korkeamman sijoitetun pääoman tuottoprosentin toimittamisen järjestelmien omistajille. Kattavaan tuotevalikoimaamme sisältyvät
 • keskijännitteisen sähkön jakelu
 • keskijännitejärjestelmien suojaus- ja ohjausjärjestelmät
 • hajautetut ohjausjärjestelmät paikalliseen kommunikaatioon ja verkon hallintaan
 • älykkäät mittauslaitteet ja ohjelmistoratkaisut
 • SF6-vapaat kytkinlaiteratkaisut
 • pienjännitesähkökeskukset
 • kotiautomaation ohjauslaitteet.