greenbuilding_264

Green Building-ratkaisut

Rakennusteollisuus on suurin yksittäinen energiankuluttaja EU:n alueella tuottaen merkittävän 36 %:n osuuden kasvihuonekaasupäästöistä. Tästä johtuen alan potentiaali ilmastonsuojelussa on valtava.

Yhtä tärkeää on, että energian hinnan noustessa eksponentiaalisesti teollisuus voi hyötyä niistä suurista kustannussäästöistä, joita voidaan saavuttaa tehostamalla energiankäyttöä.

Energianhallinnan johtavana yhtiönä, jonka ydinarvoihin kuuluu kestävä kehitys, Eaton pyrkii auttamaan organisaatioita sekä kustannusten että ympäristövaikutusten vähentämisessä.


Rakennustehokkuus

Kasvava energiankulutus ja lisääntyvät energiakustannukset yhdessä lakien ja säädösten vaatimusten noudattamisessa ja hiilijalanjäljen suuruuden hallinnassa ovat muuttamassa rakennusyhtiöiden tapaa ajatella liiketoimintaansa. Eaton on sitoutunut toimittamaan ratkaisuja, jotka tekevät rakennusten sähköjärjestelmistä luotettavampia, turvallisempia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.

Ilmastonsuojelun tavoitteiden saavuttaminen
Ympäristöä vähemmän kuormittavat rakennukset auttavat saavuttamaan EU:n 20-20-20-ilmastonsuojelutavoitteet. Jotta voitaisiin saavuttaa 20 prosentin energiatehokkuustavoite, EU on säätänyt rakennuksia koskevan energiatehokkuusdirektiivin, joka asettaa jatkuvasti kasvavia suorituskykyvaatimuksia uudelle rakentamiselle sekä myös olemassa olevalle rakennuskannalle. Tukemalla ympäristöä säästävien rakennusten suunnittelua Eaton auttaa arkkitehtejä, konsultteja, järjestelmäintegraattoreita ja asentajia näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kannattavuus
Sähköinfrastruktuuri vaikuttaa perustavanlaatuisesti rakennuksen arvoon ja sitä kautta sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Vihreä rakennusstrategia voi eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) energiatehokkaita rakennuksia koskevien tutkimusten mukaan

  • vähentää rakennuksen kokonaiskäyttökustannuksia lähes 10 %
  • lisätä kiinteistöjen arvoa 7 %
  • lisätä kustannuksia suhteellisen vähän − vain 5 %.
 

Eaton voi suunnitella ja ylläpitää liike- ja teollisuusrakennusten sähköinfrastruktuuria koko vertikaalisella segmentillä sekä uudisrakennuksissa että kunnostuskohteissa. Sähkönjakelussa, energianhallinnassa ja sähkönlaadussa Eatonin vihreän rakentamisen ratkaisut antavat merkittävän panoksen kriittisten kustannustekijöiden minimointiin niin rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa kuin käytössäkin. Käyttökustannukset pienenevät ja kiinteistön arvo nousee, josta seuraa lyhempi investoinnin takaisinmaksuaika.

Yhä useammat Eatonin tuotteet kantavat Green Leaf -symbolia merkkinä erinomaisesta ympäristövaikutusten huomioinnista. Ne täyttävät korkeimmatkin ympäristöystävällisyyden ja tehokkuuden vaatimukset. Meidän vihreän rakentamisen ratkaisumme vastaavat näihin vaatimuksiin.

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/Sustainability/SustainableSolutions/EatonGreenSolutions/index.htm