Datacenter konsultointi

Sähköä data centereille ympäri maailman.

Eaton on yhden tiskin ratkaisutoimittaja, joka tarjoaa sähkönjakeluun, sähkönlaatuun, lämmönhallintaan ja -valvontaan liittyviä tuotteita ja ratkaisuja sekä projektinhallintapalveluja pienille ja suurille palvelinkeskuksille. Eaton rakentaa erittäin luotettavia, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja skaalautuvia ratkaisuja kaikentyyppisille data centereille. Me olemme maailmanlaajuisesti luotettava sähkönhallintakumppani ja tuemme data center -projekteja suunnittelusta valmistumiseen saakka koko käyttöiän kattavilla palveluillamme. Lue lisää...

 

Teidän IT-tarpeenne ja meidän ratkaisumme niihin
_____________________________________
Eaton-ECPAutomotive
 
 
Blade-palvelinten sähkön- ja lämmönhallinta
Korkeatiheyksinen Blade-palvelinarkkitehtuuri tarvitsee enemmän
sähköä, mikä tarkoittaa suurempaa lämmön haihtumista pienemmässä tilassa.
Sähkön valvonta ja hallinta
Kun sähkönlaatua ja lämpöä ei valvota, ei niitä voida myöskään hallita.
 
Sähkönhallintaa ja parempaa liiketoiminnan jatkuvuutta pilvipohjaiselle ja virtualisoidulle tietotekniikalle
Fyysisen informaatioteknologian tehostaminen yhä lukuisammilla virtuaalipalveluilla tekee puhtaasta ja luotettavasta sähköstä entistäkin välttämättömämpää. Pilvipalveluiden kysynnän elastinen itsepalveluluonne asettaa entistä suurempia vaatimuksia sähkölle, lämmönhallinnalle ja saatavuudelle, mikä pakottaa yritykset hallinnoimaan sähköinfrastruktuuriensa skaalattavuutta nopealla aikataululla.
 

 

 

Teidän sähköntarpeenne ja meidän ratkaisumme niihin
_____________________________________
Eaton-ECPAutomotive
 
 
Toimintakelpoisuusaika
Monet data centereissä sijaitsevat liiketoiminnan kannalta kriittiset palvelut ovat alttiita sähköongelmille, sekä saatavuuden että sähkön laadun suhteen.
Investointikustannusten minimointi
Kapasiteetin tarpeen muutokset, taloudelliset paineet, laitteiston vanhentumiset ja uudet ratkaisut tekevät kaikki kustannusten viisaasta kohdentamisesta haastavaa.
 
Tilankäytön optimointi
Kuinka löytää tasapaino käytettävissä olevan tilan, sähkön, lämmönhallinnan ja tuottavuuden välille, kun uusi palvelin- ja virtualisaatioteknologia monimutkaistaa entisestään vaatimuksia?
Parannettu mittaus
Energiakustannusten kasvaessa yhä suurempia paineita asetetaan sähkönkulutuksen vähentämiselle ja kokonaisvaltaisen käyttötehokkuuden parantamiselle.
 
Skaalattavuus
Siellä, missä infrastruktuurin kasvuntarvetta on vaikea ennustaa,
voi olla vaikeaa ja kallista rakentaa ottaen huomioon järjestelmän redundanssin tarpeet ja lisäkapasiteetin tarve.
Nopeutta asennukseen
Ratkaisut tulee löytää ja toteuttaa nopeasti. Resurssien tehoton käyttö maksaa rahaa, ja teknologia voi vanhentua nopeasti.
 
Ympäristö
Lainsäädännölliset vaatimukset, päästöt, yritysten yhteiskuntavastuu ja liiketaloudelliset kysymykset ovat neljä ympäristön kannalta merkittävää asiaa.
Palvelut
Eri valmistajien erilaiset järjestelmät lisäävät monien yleisten sähköön liittyvien haasteiden monimutkaisuutta.
 
Ilmankierron hallinta
Korkeatiheyksiset laitteistot kehittävät enemmän lämpöä pienemmässä tilassa kuin koskaan aiemmin, mikä voi aiheuttaa rikkoutumisriskin liiketoiminnan kannalta kriittisille IT-järjestelmille.
Energiatehokkuus
Jopa neljännes palvelinkeskuksen käyttökustannuksista voi muodostua energiankäytöstä. Energiatehokkuuden maksimointi läpi koko palvelinkeskuksen on avainasemassa näiden kustannusten hallinnassa ja organisaation hiilijalanjäljen vähentämisessä.