Eaton: Turvallisuuden hallinta

Turvallisuuden hallinta

Eaton – turvallisuus aina etusijalla! Siinä missä monille turvallisuus on tärkeää lähinnä juhlapuheissa, Eatonilla se on yksi tärkeimpiä toimintaamme ohjaavia periaatteita. Yhtiömme ja sen työntekijät ovat sitoutuneet huolehtimaan kaikkien ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä sekä myös ympäristön hyvinvoinnista.

Mutta mitä sanalla turvallisuus tarkalleen ottaen tarkoitetaan?

Normien ja standardien maailmassa turvallisuus määritellään "ei-hyväksyttävän riskin poistamiseksi." Tällä tarkoitetaan toisaalta suojausta fyysisiltä vahingoilta (esineen suojaaminen sen ympäristöltä) ja toisaalta käyttöturvallisuutta, joka tarkoittaa sitä, että myös ympäristö on suojassa potentiaalisilta uhkilta.

Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan sitä, kun organisaatiossa kiinnitetään huomiota yhtä tarkasti jokaiseen turvallisuuden osa-alueeseen ja turvallisuutta rakennetaan järjestelmällisesti kohdennettujen toimenpiteiden ohjelmalla.

Kohdennetut turvallisuustoimenpiteet ovat tänä päivänä yhä tärkeämmässä asemassa yritysmaailmassa. Yhtenä toimenpiteenä turvallisuuden edistämiseksi on ollut päätös ankkuroida turvallisuusjohtamisen kehittäminen laatustandardeihin, kuten EN ISO 9000 -standardiin.

Eaton toimii tukena kaikilla turvallisuusjohtamisen osa-alueilla ja toimittaa useita eri ratkaisuja turvallisuuden parantamiseksi – yhtiöllenne ja asiakkaillenne – sekä tuotantoportaaseen, operaattoreille että loppukäyttäjille.