Orjuuden ja ihmiskaupan torjuntakäytäntö

 
Eaton Corporation plc on sitoutunut varmistamaan, etteivät sen toimittajat käytä orjatyövoimaa tai osallistu ihmiskauppaan.  Eatonin etiikkasäännöstö sisältää ihmisoikeuksien kunnioituksen Eatonin perusperiaatteena, jota sekä Eatonin työntekijöiden että toimittajien on noudatettava.  Eatonin etiikkasäännöstössä kielletään nimenomaisesti Eatonin toimittajia käyttämästä minkäänlaista pakkotyövoimaa.
 
Eatonin toimittajien on noudatettava Eatonin toimittajien toimintaohjeita (”Toimittajaohjeet”), jotka löytyvät osoitteesta:
 
 
Eaton vaatii toimittajiaan osoittamaan Toimittajaohjeiden noudattamisen.
 
Toimittajaohjeiden ehtojen mukaisesti Eatonilla on oikeus tarkastaa, että sen toimittajat noudattavat Toimittajaohjeita. Jos tapauksiin liittyy merkittävä riski, tarkastus voidaan suorittaa välittömästi ilman etukäteisilmoitusta.  Eaton valvoo, että sen toimitusketjut noudattavat Toimittajaohjeita. Valvonta ei koske kuitenkaan vain ihmiskauppaa tai orjuutta.  Vaikka Eaton tarkistaakin säännöllisesti toimittajiensa toimet useiden syiden vuoksi, tarkoituksena ei ole kuitenkaan määrittää vain orjatyövoimaa tai ihmiskauppaa koskevan kiellon noudattamista.  Eaton ei yleensä palkkaa kolmansia osapuolia arvioimaan ihmiskaupan ja orjatyövoiman vastaisten lakien noudattamista.  Eaton tutkii kuitenkin nopeasti ja perusteellisesti kaikki vaateet tai ilmoitukset, joiden mukaan toimittaja turvautuu ihmiskauppaan tai orjatyövoimaan tai ei muuten noudata Eatonin etiikkasäännöstöä tai Toimittajaohjeita.   Etiikan toimistolle annetuista vaateista ilmoitetaan Eatonin johtokunnan tarkistuskomitealle yhdessä vaateen ratkaisun ja/tai tutkinnan tulosten kanssa.   Toimitusketjun hallintahenkilöille ja muille Eatonin johtajille annetaan Eatonin eettisiä sääntöjä ja toimittajaohjeita koskevaa koulutusta. He eivät saa kuitenkaan yleensä erityistä orjatyövoiman ja ihmiskaupan kitkemistä koskevaa koulutusta.
 
Eaton ei osta jatkossa tavaroita tai palveluja toimittajalta, jonka on havaittu osallistuvan ihmiskauppaan tai orjatyövoiman käyttöön.