Yksityisyys, evästeet ja tietosuoja

Tietosuoja- ja yksityisyyshuomautus

 
Viimeksi päivitetty: 25. toukokuuta 2018

Eaton kunnioittaa henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä valintojasi. Seuraavaa tietosuojakäytäntöä on mukautettu niiden tapojen mukaan, joilla Eaton kerää henkilötietojasi.

Eaton ja sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt ("Eaton", "me" tai ”meidän”) kunnioittavat valintojasi, jotka koskevat mahdollisesti keräämiemme henkilötietojen käsittelyä. Tämä käytäntö ("käytäntö") kertoo, miten käsittelemme henkilötietojasi, miten voit hallita niiden käyttöä ja miten voit toteuttaa yksityisyysoikeuksiasi. Se kuvaa myös käytäntöjämme, jotka koskevat eri Eatonin sivustoilta kerättyjä tietoja, jotka liittyvät tai viittaavat tähän käytäntöön (kuten verkkosivustomme, tietokone- tai mobiiliohjelmistosovelluksemme, sosiaalisen median sivumme sekä HTML-muotoillut sähköpostiviestimme) sekä verkon ulkopuolisen myynnin ja markkinointitoiminnan keräämiä tietoja (yhteisnimitykseltään "informaatiokanavat").

Informaatiokanavat saattavat tarjota linkkejä tai mahdollisuutta yhdistyä muihin kuin Eatonin verkkosivustoihin, palveluihin, sosiaalisiin verkkoihin tai sovelluksiin. Näiden linkkien napsauttaminen tai yhteyksien salliminen saattaa sallia sen, että kolmas osapuoli kerää tai jakaa tietoa sinusta. Nämä kolmannen osapuolen verkkosivustot tai palvelut eivät ole meidän hallinnassamme. Kannustamme sinua tutustumaan minkä tahansa muun kuin Eatonin verkkosivuston tai palvelun yksityisyyskäytäntöihin ja käyttöehtoihin ennen kuin annat niille henkilötietojasi.

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ota meihin yhteyttä käyttämällä tämän huomautuksen alaosassa olevia yhteystietoja.

Hankinnat: Eaton saattaa hankkia yrityksiä, jotka toimivat verkossa kiinnostuksenkohteisiin pohjautuvan mainonnan alalla. Nämä yritykset siirtyvät tämän huomautuksen alaisiksi osana integraatiota. Ota huomioon, että olemassa olevien yksityisyyskäytäntöjen kohdat saattavat pysyä voimassa, kunnes siirto on valmis. Tutustu hankittujen yritysten yksityisyyskäytäntöihin, jos haluat lisätietoa näistä palveluista, kerätyistä tiedoista ja siitä, miten tietoja käytetään ja millaiset yrityksen kieltäytymisvalinnat ovat.

Miten voit ottaa meihin yhteyttä

Jos sinulla on tähän huomautukseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja tai huolenaiheita henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ota meihin yhteyttä:
 
Kirjeitse:
Eaton
Huomio: Maailmanlaajuinen tietosuoja- ja yksityisyystoimisto
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, Yhdysvallat
 
 
 
 

Päivitykset tietosuoja- ja yksityisyyshuomautukseemme

 

Tätä huomautusta ja muita huomautuksia voidaan päivittää ajoittain ilman etukäteisilmoitusta ja kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun päivitetty huomautus julkaistaan informaatiokanavilla. Käytämme kuitenkin käyttäjien henkilötietoja sen huomautuksen mukaisesti, joka oli voimassa henkilötietojen antamisen hetkellä, jollei käyttäjä ole hyväksynyt uutta tai päivitettyä huomautusta. Ilmoitamme informaatiokanavilla näkyvästi huomautuksen merkittävistä muutoksista ja kerromme huomautuksen alussa sen viimeisimmän päivityspäivämäärän.

Hankimme suostumuksesi kaikkiin olennaisiin huomautuksen muutoksiin jos ja kun se on tarpeen soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti.

Lapset

 
Tietokanavia ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää tiettyyn henkilöön liitettäviä tietoja tai henkilötietoja keneltäkään alle 13-vuotiaalta henkilöltä. Jos määritämme tietojen keräämisen yhteydessä, että käyttäjä on alle tämän iän, emme käytä tai ylläpidä näitä tiettyyn henkilöön liitettäviä tietoja tai henkilötietoja ilman vanhempien/huoltajien suostumusta. Jos saamme tietää, että olemme tietämättä keränneet tiettyyn henkilöön liitettäviä tietoja tai henkilötietoja alle 13-vuotiaasta lapsesta, poistamme tällaiset tiettyyn henkilöön liitettävät tiedot tai henkilötiedot rekistereistämme.

Eteenpäin siirron vastuullisuus

 

Eaton Corporation on vastuussa henkilötietojen käsittelemisestä, kun tiedot on saatu Privacy Shield -järjestelyn alaisina, ja siirretty sitten kolmansille osapuolille, joka toimii Eatonin edustajana. Eaton Corporation noudattaa Privacy Shield -periaatteita kaikkien eteenpäin siirtojen tapauksessa, kun henkilötiedot ovat EU:n alueelta, mukaan lukien eteenpäin siirron vastuulisäykset.

Tietyissä tapauksissa Eaton Corporationin on mahdollisesti julkaistava henkilötietoja vastatakseen lainmukaisiin pyyntöihin julkisilta viranomaisilta, kuten kansallisen turvallisuuden vuoksi tai lainvalvontaviranomaisten vaatimuksesta.

Riitojen ratkaisu

 

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti Eaton Corporation sitoutuu ratkaisemaan yksityisyyteen ja työntekijöiden henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön liittyvät riita-asiat. Eaton tutkii asian ja pyrkii ratkaisemaan valitukset ja riita-asiat, jotka liittyvät työntekijän henkilötietojen käyttöön ja julkaisemiseen tämän huomautuksen mukaisesti.

Henkilöiden, joilla on kysymyksiä tai valituksia tähän tietosuojailmoitukseen liittyen tai mitä tahansa tietosuojaan tai yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita, tulisi ottaa ensin yhteyttä Eatoniin osoitteessa:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122, USA


tai

sähköpostitse osoitteeseen dataprotection@eaton.com

Eaton Corporation sitoutuu tekemään yhteistyötä EU:n tietosuojaviranomaisten (DPA) kanssa sekä HR-tietoihin että muihin kuin HR-tietoihin liittyvissä kysymyksissä. Eaton Corporation sitoutuu tekemään yhteistyötä Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutetun kanssa Sveitsistä saatujen HR-tietojen osalta, kun niitä käytetään työsuhteen liittyen.

Jos työntekijä ei pysty ratkaisemaan ongelmaansa yhtiön maailmanlaajuisen tietosuoja- ja yksityisyystoimiston kautta, hän voi ottaa yhteyttä EU:n tietosuojaviranomaisiin (DPA). Jos työntekijä ei pysty ratkaisemaan Sveitsistä saatuihin työsuhteeseen liittyvien HR-tietojen ongelmaansa yhtiön maailmanlaajuisen tietosuoja- ja yksityisyystoimiston kautta, hän voi ottaa yhteyttä Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutettuun.

Lisätietoja EU:n tietosuojaviranomaisista on alla olevassa linkissä:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Tietyissä olosuhteissa, jotka on esitelty tarkemmin Privacy Shield -verkkosivustolla (https://www.privacyshield.gov), työntekijät voivat pyytää sitovan käsittelyn, jos muut riita-asioiden ratkaisutoimet eivät ole olleet riittäviä.

Kansainväliset tietojen siirrot, tietoa Privacy Shieldista

 

Henkilötietojasi saatetaan siirtää ja niitä saatetaan käsitellä muissa maissa kuin asuinmaassasi. Näiden maiden tietosuoja- ja yksityisyyslait saattavat poiketa oman maasi laeista.

Olemme kuitenkin ottaneet käyttöön riittävät suojaukset, jotta voimme vaatia, että henkilötietosi pysyvät suojattuina tämän huomautuksen mukaisesti. Nämä sisältävät Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden käyttöönoton henkilötietojen siirroissa yritysryhmämme sisällä, mikä vaatii sitä, että kaikki ryhmän yritykset suojaavat käsittelemänsä Euroopan talousalueelta (ETA) saadut henkilötiedot Euroopan unionin tietosuojalakien mukaisesti.

Lisäksi Eaton Corporation noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisiä Privacy Shield -järjestelyn periaatteita (mukaan lukien täydentävät periaatteet), jotka ovat Yhdysvaltojen kauppaministeriön ilmoittamia ja koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä, kun ne siirretään Euroopan unionista ja/tai Sveitsistä Yhdysvaltoihin.

Eaton Corporation on vahvistanut noudattavansa Privacy Shield -periaatteita, jotka koskevat ilmoittamista, valinnanvapautta, eteenpäin siirtämistä, tietoturvaa, tietojen yhtenäisyyttä ja käyttötarkoitusrajoituksia, käytettävyyttä sekä kanteita, toteuttamista ja vastuuta. Jos tämän tietosuojailmoituksen ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriitaisuuksia, Privacy Shield -periaatteet ovat voimassa.

Eaton Corporation on Federal Trade Commissionin (FTC) tutkimus- ja täytäntöönpanovoimien alainen. Sillä tavoin se vahvistaa noudattavansa Yhdysvaltojen kauppaministeriön esittämiä seitsemää EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn periaatetta suhteessa henkilötietojen keräämiseen Euroopan unionista.

Jos haluat tietää lisää Privacy Shield -ohjelmasta, Privacy Shield -periaatteista tai nähdä sertifiointisivumme, käy Yhdysvaltojen kauppaministeriön Privacy Shield -luettelossa napsauttamalla seuraavaa linkkiä: http://www.commerce.gov/privacyshield/

Säilyttäminen ja poistaminen

 

Eaton säilyttää henkilötietojasi niin kauan, kuin ne ovat tarpeen tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseksi; kun ne ovat tarpeen tämän huomautuksen ilmoittamiin tai keräyksen aikaisiin tarkoituksiin; kun niitä vaaditaan laillisten vaatimusten (esim. kieltäytymisten kunnioittamisen) noudattamiseen, riita-asioiden ratkaisuun ja sopimustemme toteuttamiseen; tai kun laki niin sallii.

Säilytyskauden päätteeksi tai kun meillä ei ole käynnissä oikeutettuja liiketoimintatarkoituksia henkilötietojesi käsittelyyn Eaton poistaa tai anonymisoi henkilötietosi tavalla, jolla voidaan varmistaa, että niitä ei voida koota uudelleen tai lukea. Jos se ei ole mahdollista (esimerkiksi siksi, että henkilötietosi on tallennettu varmuuskopioina arkistoihin), tallennamme henkilötietosi turvallisesti ja eristämme ne jatkossa tapahtuvasta käsittelystä, kunnes poistaminen on mahdollista.

Miten pidämme henkilötietosi turvassa

 

Käytämme soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimia suojataksemme keräämiämme ja käyttämiämme henkilötietoja. Käyttämämme toimet on suunniteltu antamaan riittävän tasoista suojaa suhteessa henkilötietojesi käsittelyn riskiin.

Tietosuoja- ja yksityisyysoikeutesi

Sinulla on seuraavat tietosuoja- ja yksityisyysoikeudet:

  • Jos haluat tarkastella, korjata tai päivittää henkilötietojasi tai pyytää henkilötietojesi poistamista, voit tehdä niin milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä Miten voit ottaa meihin yhteyttä -otsikon alla olevia yhteystietoja. Voit vaihtoehtoisesti päivittää Eaton-profiiliasi ja siihen liittyviä henkilötietoja milloin tahansa. Voit muuttaa näitä tietoja käymällä valintakeskuksessa.
  • Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää henkilötietojesi siirtämistä. Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla yhteyttä Miten voit ottaa meihin yhteyttä -otsikon alla olevien yhteystietojen avulla.
  • Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltäytyä markkinointiviestinnästä, jota lähetämme sinulle. Voit käyttää tätä oikeutta napsauttamalla meidän lähettämiemme markkinointisähköpostien ”peruuta tilaus”- tai ”kieltäydy”-linkkiä. Jos haluat kieltäytyä muista markkinointimuodoista (kuten posti- tai telemarkkinoinnista), ota meihin yhteyttä Miten voit ottaa meihin yhteyttä -otsikon alla olevien yhteystietojen avulla.
  • Vastaavasti jos olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojasi suostumuksellasi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta mihinkään ennen suostumuksesi peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen eikä se vaikuta henkilötietojesi käsittelyyn, kun se perustuu laillisiin käsittelyperusteisiin, joiden pohjana ei ole suostumus.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle siitä, että keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, jotka vastaanotamme henkilöiltä, jotka haluavat toteuttaa tietosuojaoikeuksiaan soveltuvien tietosuoja- ja yksityisyyslakien mukaisesti.

Mainontateknologiat ja -verkot

 

Eaton käyttää kolmansia osapuolia, kuten Googlea, Facebookia, LinkedIniä ja Twitteriä sekä muita ohjelmallisia mainonta-alustoja toimittamaan Eatonin mainoksia kolmansien osapuolten sähköisillä kanavilla. Henkilötietoja, kuten käyttäjän yhteisöä tai oletettuja tai ilmoitettuja kiinnostuksenkohteita, voidaan käyttää mainosten valinnassa, jotta ne olisivat käyttäjän kannalta olennaisia. Jotkin mainokset saattavat sisältää upotettuja pikseleitä, jotka saattavat kirjoittaa ja lukea evästeitä tai palauttaa istunnon yhteystietoja, joiden perusteella mainostajat voivat paremmin päätellä kuinka moni käyttäjä on vuorovaikuttanut mainoksen kanssa.

Eaton saattaa myös käyttää mainosteknologioita ja osallistua mainostusteknologiaverkkoihin, jotka keräävät käyttötietoja Eatonin ja muiden kuin Eatonin verkkosivustoilta sekä muista lähteistä näyttääkseen sinulle Eatoniin liittyviä mainoksia Eatonin omilla sekä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Näitä mainoksia on mahdollisesti räätälöity oletettujen kiinnostuksenkohteidesi mukaisesti käyttämällä uudelleenkohdistus- ja käyttäytymismainostusteknologioita. Selaimeesi ohjatut uudelleenkohdistetut tai käyttäytymiseen perustuvat mainokset sisältävät tietoa tai niiden läheisyydessä on tietoa siitä, kuka mainontateknologiakumppani on ja miten voit kieltäytyä tällaisten mainosten näkemisestä. Kieltäytyminen ei tarkoita sitä, että et enää saisi mainoksia Eatonilta. Se tarkoittaa sitä, ettet saa Eatonilta enää sellaisia mainoksia, jotka on kohdistettu sinulle ajan myötä tekemiesi käyntien ja verkkosivustojen selaustoimintasi perusteella.

Evästepohjaiset työkalut, jotka sallivat sinun kieltäytyä kiinnostuksenkohteisiin perustuvasta mainonnasta, estävät Eatonia ja muita osallistuvia mainontateknologiayrityksiä tarjoamasta sinulle kiinnostuksenkohteisiin perustuvia mainoksia Eatonin puolesta. Ne toimivat vain sillä Internet-selaimella, jossa ne ovat käytössä, ja ne toimivat vain silloin, jos selaimesi on asetettu hyväksymään kolmansien osapuolten evästeitä. Nämä evästepohjaiset kieltäytymistyökalut eivät mahdollisesti ole luotettavia silloin (esim. tietyillä mobiililaitteilla ja käyttöjärjestelmillä), kun evästeet poistetaan käytöstä tai poistetaan kokonaan joskus automaattisesti. Jos poistat evästeet, vaihdat selainta, tietokonetta tai käytät toista käyttöjärjestelmää, sinun on kieltäydyttävä uudelleen. Jos käyttäjä ei halua enää saada kohdennettuja mainoksia, käyttäjä voi päättää olla osallistumatta joihinkin verkkomainostusohjelmiin, jotka käyttävät hänen henkilötietojaan. Käyttäjän on tällöin hyvä käydä NAI:n kieltäytymissivulla: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. On kuitenkin otettava huomioon, että vaikka käyttäjä päättääkin poistaa henkilötietonsa (eli ei anna suostumusta osallistumiseen), käyttäjä saattaa silti nähdä mainoksia verkkoselauksen aikana.

Mainontateknologiat ja -verkot

 

Eaton käyttää kolmansia osapuolia, kuten Googlea, Facebookia, LinkedIniä ja Twitteriä sekä muita ohjelmallisia mainonta-alustoja toimittamaan Eatonin mainoksia kolmansien osapuolten sähköisillä kanavilla. Henkilötietoja, kuten käyttäjän yhteisöä tai oletettuja tai ilmoitettuja kiinnostuksenkohteita, voidaan käyttää mainosten valinnassa, jotta ne olisivat käyttäjän kannalta olennaisia. Jotkin mainokset saattavat sisältää upotettuja pikseleitä, jotka saattavat kirjoittaa ja lukea evästeitä tai palauttaa istunnon yhteystietoja, joiden perusteella mainostajat voivat paremmin päätellä kuinka moni käyttäjä on vuorovaikuttanut mainoksen kanssa.

Eaton saattaa myös käyttää mainosteknologioita ja osallistua mainostusteknologiaverkkoihin, jotka keräävät käyttötietoja Eatonin ja muiden kuin Eatonin verkkosivustoilta sekä muista lähteistä näyttääkseen sinulle Eatoniin liittyviä mainoksia Eatonin omilla sekä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Näitä mainoksia on mahdollisesti räätälöity oletettujen kiinnostuksenkohteidesi mukaisesti käyttämällä uudelleenkohdistus- ja käyttäytymismainostusteknologioita. Selaimeesi ohjatut uudelleenkohdistetut tai käyttäytymiseen perustuvat mainokset sisältävät tietoa tai niiden läheisyydessä on tietoa siitä, kuka mainontateknologiakumppani on ja miten voit kieltäytyä tällaisten mainosten näkemisestä. Kieltäytyminen ei tarkoita sitä, että et enää saisi mainoksia Eatonilta. Se tarkoittaa sitä, ettet saa Eatonilta enää sellaisia mainoksia, jotka on kohdistettu sinulle ajan myötä tekemiesi käyntien ja verkkosivustojen selaustoimintasi perusteella.

Evästepohjaiset työkalut, jotka sallivat sinun kieltäytyä kiinnostuksenkohteisiin perustuvasta mainonnasta, estävät Eatonia ja muita osallistuvia mainontateknologiayrityksiä tarjoamasta sinulle kiinnostuksenkohteisiin perustuvia mainoksia Eatonin puolesta. Ne toimivat vain sillä Internet-selaimella, jossa ne ovat käytössä, ja ne toimivat vain silloin, jos selaimesi on asetettu hyväksymään kolmansien osapuolten evästeitä. Nämä evästepohjaiset kieltäytymistyökalut eivät mahdollisesti ole luotettavia silloin (esim. tietyillä mobiililaitteilla ja käyttöjärjestelmillä), kun evästeet poistetaan käytöstä tai poistetaan kokonaan joskus automaattisesti. Jos poistat evästeet, vaihdat selainta, tietokonetta tai käytät toista käyttöjärjestelmää, sinun on kieltäydyttävä uudelleen. Jos käyttäjä ei halua enää saada kohdennettuja mainoksia, käyttäjä voi päättää olla osallistumatta joihinkin verkkomainostusohjelmiin, jotka käyttävät hänen henkilötietojaan. Käyttäjän on tällöin hyvä käydä NAI:n kieltäytymissivulla: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. On kuitenkin otettava huomioon, että vaikka käyttäjä päättääkin poistaa henkilötietonsa (eli ei anna suostumusta osallistumiseen), käyttäjä saattaa silti nähdä mainoksia verkkoselauksen aikana.

Lailliset perusteet henkilötietojen käsittelylle

 

Yllä kuvatut lailliset perusteemme henkilötietojen keräämiselle ja käytölle riippuvat asiaan liittyvistä henkilötiedoista ja asiayhteydestä, joissa niitä kerätään.

Tavallisesti keräämme henkilötietojasi vain, kun (i) meillä on siihen suostumuksesi, (ii) tarvitsemme henkilötietojasi toteuttaaksemme kanssasi sopimuksen tai (iii) kun käsittely on oikeutettujen etujemme mukaista eivätkä tietosuojaetusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi estä sitä. Joissain tapauksissa meillä saattaa myös olla laillinen velvollisuus kerätä henkilötietojasi tai meidän on muuten käytettävä henkilötietojasi olennaisten etujesi tai muiden henkilöiden etujen suojaamiseksi.

Jos pyydämme sinua antamaan henkilötietoja laillisen vaatimuksen noudattamiseksi tai toteuttaaksemme kanssasi sopimuksen, ilmoitamme sen selkeästi silloin, kun se on olennaista, ja ohjeistamme onko henkilötietojesi antaminen pakollista vai ei (sekä mahdollisista seuraamuksista, jos et anna henkilötietojasi).

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja laillisista perusteista, joiden mukaisesti käsittelemme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä käyttämällä yhteystietoja ”Miten voit ottaa meihin yhteyttä” -otsikon alla.

Keräämämme tiedot

 

Kun vuorovaikutat informaatiokanavien kanssa ja käytät niitä, Eaton saattaa kerätä henkilötietoja, jotka ovat tietoja, joiden avulla henkilön voi tunnistaa tai jotka liittyvät tunnistettavaan henkilöön. Henkilötiedot ovat myös tietoja, joita kerätään informaatiokanavien sekä muiden kuin Eatonin verkkosivustojen vuorovaikutuksen ja käytön kautta, mutta jotka eivät paljasta tarkkaa identiteettiäsi tai eivät suoraan liity henkilöön, mutta jotka voidaan yhdistää sinuun, jos ne yhdistetään muihin tietoihin. Henkilötiedot voivat sisältää verkon sisäisiä ja ulkopuolisia vuorovaikutuksia ja sisältävät, mutta näihin rajoittumatta:

  • Nimesi ja fyysisen osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi
  • Käyttäytymistiedot, demografiset tiedot tai firmografiset tiedot, kun ne on sidottu henkilökohtaisiin tunnisteisiin
  • Tiedot yrityksestäsi, kuten sen nimi, koko ja sijainti sekä roolisi yrityksessä
  • Ainutlaatuiset tunnisteet, kuten tietokoneellesi asetetut evästeet tai mobiili- tai muiden laitteiden tunnisteet
  • Internet-protokollan mukainen osoite ("IP-osoite") ja IP-osoitteestasi päätellyt tiedot, kuten maantieteellinen sijaintisi
  • Tiedot laitteestasi, kuten HTTP-otsikoiden sisältämät tiedot (määritelty alla) tai muut Internet-siirtoprotokollasignaalit, selaimen tai laitteen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, käyttäjä-agentti-merkkijonot sekä tietoja "sovellusten" käytöstä tai läsnäolosta mobiililaitteillasi, näytön resoluutiosta sekä valitsemastasi kielestä

Käyttäytymistietoja informaatiokanavien käytöstäsi, kuten napsautetuista verkkosivuista, vierailluista verkkosivustoista ja sisältöalueista ja toiminnan päivämäärät ja ajat. Verkkohaku, jota käytit informaatiokanavien löytämiseen ja niille pääsemiseen. Jossain tapauksissa saatamme yhdistää tietoja, kuten esimerkiksi yhdistämällä IP-osoitteesi perusteella määritellyn maantieteellisen sijainnin informaatiokanavien käyttöön liittyviin käyttäytymistietoihisi ja nimeesi. Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, että me emme kerää tietoja, jotka paljastavat rotusi tai etnisen taustasi, poliittiset tai filosofiset uskomuksesi, ammattiliittojäsenyytesi, geneettiset tai biometriset tietosi tai tietoja terveydestäsi/seksielämästäsi tai seksuaalisesta suuntautumisestasi, ellei laki sitä salli tai jos soveltuvien lakien noudattaminen sitä vaatii.

Miten me käytämme ja jaamme tietoja: Eaton käyttää ja jakaa keräämiään henkilötietoja (ellei soveltuva laki tätä rajoita) seuraaviin tarkoituksiin:

Kauppatapahtumien toteuttamiseen tai ottamaan sinuun yhteyttä tilauksiin liittyen. Eaton saattaa käyttää henkilötietojasi toteuttaakseen kanssasi kauppatapahtumia ja ilmoittaaksesi sinulle tilauksesi tilanteesta.

Kauppatapahtumien käsittelyyn. Eaton saattaa käyttää henkilötietojasi yhdessä taloudellisten, luottokortti- ja maksutietojen kanssa kauppatapahtumien käsittelyyn.

Tuen tai muiden palveluiden tarjoamiseen. Eaton saattaa käyttää henkilötietojasi antamaan sinulle tukea tai muita tilaamiasi palveluita sekä tuotepäivityksiä, tuotteiden korjauksia sekä muita vastaavia toimintaan liittyviä viestejä. Markkinoinnin räätälöimiseen tarpeidesi mukaiseksi. Eaton saattaa käyttää henkilötietojasi ilmoittaakseen sinulle uusista tuotejulkaisuista ja palvelumuodoista ja mainostamaan Eatonin tuotteita ja palveluita tämän huomautuksen mukaisesti. Verkkosivustokäyntisi, markkinointikokemuksesi ja viestintäsi saatetaan räätälöidä kiinnostuksenkohteidesi mukaiseksi henkilötietojesi perusteella. Eaton saattaa jakaa yhteystietosi soveltuvalle jakelijalle tai jälleenmyyjälle kiinnostuksenkohteisiisi liittyvää jatkoseurantaa varten. Lisäksi Eaton saattaa jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa mahdollistaakseen kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan. Yllä määritellyt käyttötarkoitukset eivät ole pakollisia ja voit halutessasi hallita niitä.

Pyyntöihisi vastaamiseen. Eaton saattaa myös käyttää henkilötietoja vastatakseen suoraan tietopyyntöihisi (mukaan lukien uutiskirjerekisteröinteihin tai muihin tarkkoihin pyyntöihin) tai muihin kyselyihin.

Vuorovaikuttamiseen kanssasi kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkoissa. Eaton saattaa käyttää henkilötietojasi vuorovaikuttaakseen kanssasi kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkoissa. Eatonin vuorovaikutus kanssasi kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkoissa on kyseisen verkon tietosuojakäytäntöjen ja käyttöehtojen alaista.

Hallinnoimaan tuotteiden latauksia ja lisensointien vaatimustenmukaisuutta. Jos lataat tuotteita informaatiokanaviltamme, Eaton käyttää henkilötietoja: varmistamaan tietyt tilauksesi tiedot; keskustelemaan ladatuista tuotteista; tai tarjoamaan markkinointi- tai myyntitietoja aiheeseen liittyvistä tuotteista ja palveluista. Eaton saattaa myös käyttää henkilötietoja ottaakseen sinuun yhteyttä, varmistaakseen lisensoinnin ja muiden käyttöehtojen vaatimustenmukaisuuden ja jakaa ne yrityksesi kanssa.

Valitakseen informaatiokanavien sisältöä, parantaakseen niiden laatua ja mahdollistaakseen niiden käyttöä. Eaton saattaa käyttää henkilötietojasi apuna luodessaan ja personalisoidessaan informaatiokanaviemme sisältöä, mahdollistaakseen niiden käyttöä kohdallasi (esimerkiksi mahdollistamaan navigoinnin ja sisäänkirjautumisprosessin, välttämään kaksinkertaisten tietojen syöttämistä, parantaakseen turvallisuutta ja säilyttääkseen tilaustiedot istuntojen välillä), parantaakseen laatua, seuratakseen markkinointikampanjoiden vasteita (mukaan lukien verkkomainonta ja sähköpostimarkkinointi) ja arvioidakseen sivun vasteita.

Parantamaan tuotteita, palveluita ja kokemuksia. Eaton saattaa käyttää henkilötietojasi arvioidakseen ja parantaakseen tuotteitaan, palveluitaan, markkinointiaan ja asiakassuhteitaan.

Hankkimaan palveluita ryhmäyrityksiltä, yhteistyökumppaneilta ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajilta. Jaamme myös henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kun ne tarjoavat palveluita Eatonille, kuten analytiikkaa, tapahtuman-/kampanjanhallintaa, verkkosivuston hallintaa, mainontaa, tietojenrikastustoimijoita, informaatioteknologiaa ja siihen liittyviä infrastruktuurisäännöksiä, asiakaspalvelua, auditointia ja muita vastaavia palveluita. Kun Eaton jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, vaadimme, että he käyttävät henkilötietojasi vain siihen, että he tarjoavat meille palveluita ja että he käsittelevät niitä tämän huomautuksen ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajan hallinto- ja sopimusprosessimme vaativat tietosuoja- ja yksityisyyssäädösten sekä tämän huomautuksen täydellistä noudattamista.

Työntekijöidemme, toimintapaikkojemme, laitostemme ja toimintamme suojaamiseen. Eaton voi jakaa henkilötietosi, jos uskomme sen olevan tarpeen tai soveltuvaa työntekijöidemme ja vierailijoidemme, fyysisten ja verkkotoimintojemme, omaisuutemme, oikeuksiemme ja yksityisyytemme terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi, ja/tai tytäryhtiöidemme, sinun tai muiden terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi. Jos käyt jollakin toimistollamme, sinua saatetaan pyytää antamaan henkilötietojasi tai sinua saatetaan valokuvata tai videoida osana laitostemme turvallisuuden varmistamista. Tietojasi käsitellään turvallisesti ja niitä käytetään vain turvallisuus- ja tutkintatarkoituksiin.

Laillisten ja yrityskauppatapahtumien vaatimusten noudattamiseen. Eaton saattaa jakaa henkilötietoja, jos uskomme sen olevan tarpeen tai soveltuvaa: (a) soveltuvan lain alaisesti, mukaan lukien asuinmaasu ulkopuoliset lait; (b) noudattaaksemme laillisia prosesseja; (c) vastataksemme julkisten ja hallintoviranomaisten pyyntöihin, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuoliset julkiset ja hallintoviranomaiset, kun kyse on kansallisesta turvallisuudesta ja/tai lainvalvontatarkoituksista; (d) varmistaaksemme käyttöehtojemme noudattamisen; ja (e) salliaksemme sen, että voimme tutkia mahdollisia korjauksia tai rajoittaa meille mahdollisesti aiheutuvia vaurioita. Lisäksi uudelleenjärjestelyjen, sulautumisten, myyntien, yhteishankkeiden, toimeksiantojen, siirtojen tai muiden koko yrityksemme, omaisuutemme tai varastomme luovutuksen tapauksessa (mukaan lukien kaikki konkurssiin tai vastaaviin toimiin liittyvät tapahtumat) saatamme siirtää keräämämme henkilötiedot olennaiselle kolmannelle osapuolelle, jos ilmoitamme kyseiselle kolmannelle osapuolelle, että sen on käytettävä henkilötietojasi vain tämän huomautuksen määrittämiin tarkoituksiin.

Jotkin yllä määritellyistä henkilötietojen käytöistä eivät ole pakollisia ja voit hallita niitä tavalla, joka ilmoitetaan sinulle silloin, kun keräämme henkilötietojasi.

Saatamme myös käyttää henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopivia yllä olevien tarkoitusten kanssa (kuten arkistointitarkoituksiin yleisen kiinnostuksen mukaisesti, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin) jos ja kun soveltuvat tietosuoja- ja yksityisyyslait sen sallivat.

Rekisteröityminen ja yksityisyysvalinnat

 

Luettelo nykyisistä yksityisyysvalinnoistasi on saatavilla täältä.

Ilmoittautuminen

Eatonilla voit määrittää mieltymysprofiilin markkinointiviestintää varten. Voit käyttää profiilia sähköisten tietojen mukauttamiseen ja mieltymystesi hallitsemiseen, mukaan lukien osallistuminen (tai kieltäytyminen) yhteisöistä, uutiskirjeistä ja yleisistä kiinnostusalueista. Voit palata mieltymysprofiiliisi milloin tahansa ja muuttaa valintojasi tai muokata profiiliasi.

Sähköpostimarkkinointi. Voit kieltäytyä Eatonin markkinointiviestinnästä. Voit kieltäytyä sähköpostimarkkinoinnista muokkaamalla mieltymysprofiiliasi yllä kuvatulla tavalla tai käyttämällä yleistä automatisoitua tilauksen peruutuslinkkiä, joka on kaikissa Eatonin markkinointisähköposteissa. Jos sinulla on ongelmia näiden kieltäytymismekanismien käytössä, ota meihin yhteyttä käyttämällä tämän huomautuksen otsikon Miten voit ottaa meihin yhteyttä alla olevia yhteystietoja.

Jotkin muut kuin markkinointiviestit eivät ole tämän yleisen kieltäytymisen alaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakasviestit, jotka liittyvät tuotteen lataukseen, myyntitapahtumiin, ohjelmistopäivityksiin tai muihin tukeen liittyviin tietoihin, korjaustiedostoihin ja korjauksiin sekä tiedonantoihin laillisten vaatimusten noudattamisesta (lain niin salliessa). Jotkin lisäviestinnät jakelijoiden ja jälleenmyyjien kanssa eivät myöskään ole yleisen kieltäytymisen alaisia, kuten tuotehälytykset, päivitykset, sopimuksiin liittyvät markkinointi- ja myyntimateriaalit sekä muut ilmoitukset, jotka liittyvät kumppanistatukseen.

Mobiilisovellus. Eatonin mobiilisovellukset saattavat lähettää push-ilmoituksia suoraan mobiililaitteellesi tässä huomautuksessa määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Voit kieltäytyä näistä push-ilmoituksista ja sijaintikohtaisista palveluista mobiililaitteellasi milloin tahansa muokkaamalla mobiililaitteesi ilmoitus- ja sijaintiasetuksia.

Valintakeskukset

 
 

Sähköala – Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Sähköala – Aasian ja Tyynenmeren alue, Latinalainen Amerikka ja Pohjois-Amerikka

Teollisuus – Maailmanlaajuinen

Peruuta kaikkien Eaton-viestien tilaus

Valitse aihe, josta haluat lisätietoja
 
 

Tietosuoja ja yksityisyys – miten voit ottaa meihin yhteyttä

 Jos sinulla on tähän huomautukseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja tai huolenaiheita henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ota meihin yhteyttä: