Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Johtoryhmä

Johtoryhmämme on esimerkkinä jatkuvalle kasvullemme ja edustavat johtajuutemme perusteita: eettisyyttä, intohimoa, vastuullisuutta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja aina valmiita oppimaan.

Johtajuuden rakenne – Eaton 

 

Hallintorakenteemme noudattaa menestyksekästä johtajuusmallia, jossa Eaton Corporationin toimitusjohtaja, CEO, toimii myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Huomioimme, että erilaiset johtajuusmallit toimivat hyvin muissa yrityksissä eri aikoina yksilöllisten olosuhteiden perusteella, ja uskomme, että meidän yhtiössämme yhdistetty CEO ja hallituksen puheenjohtaja -rakenne on toiminut hyvin. Tämä lähestymistapa on pysynyt erittäin tehokkaana, kun siihen on lisätty Lead Director, hallituksen johtaja. Uskomme, että olemme hyötyneet suuresti siitä, että hallituksen puheenjohtaja määrittää yhtiön toiminnan sävyn ja suunnan, mutta on samalla myös ensisijaisesti vastuussa CEO:na päivittäisen toiminnan hallinnasta. Samalla hallitus voi toteuttaa strategisia, hallinnollisia, valvonnallisia ja päätösvaltaisia vastuitaan, joissa jokainen johtaja voi osallistua toimintaan samanarvoisesti.

 

Hallituksemme koostuu pääasiallisesti itsenäisistä johtajista, pois lukien puheenjohtaja, herra Arnold ja herra Fearon. Niistä kymmenestä johtajasta, jotka eivät ole työntekijöitä, viisi toimii tällä hetkellä tai on toiminut julkisen pörssiyhtiön CEO-asemassa. Auditointi-, Korvaus- ja organisaatio, Talous ja hallinto -komiteoiden puheenjohtajina on itsenäisiä johtajia. Puheenjohtajamme on hyötynyt hallituksemme edustamasta laajasta kokemuksesta johtajuudessa.

 

Hallitus arvioi johtajuusrakenteen vuosittain ja se tekee niin jatkossakin, kun olosuhteet muuttuvat, mukaan lukien uuden CEO:n valinnan. Hallituksen helmikuussa 2017 tekemässä vuosittaisessa arvioinnissa todettiin, että nykyinen johtajuusrakenne – jossa Eaton Corporationin CEO toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana, hallituksen komiteoita johtavat itsenäiset johtajat ja hallituksen johtaja kantaa tiettyjä vastuita itsenäisten johtajien puolesta – on edelleen optimaalinen johtajuusrakenne yhtiömme ja osakkaidemme tarpeisiin.

 

Hallituksen johtaja

Itsenäiset johtajamme valitsivat hallituksen johtajaksi Christopher M. Connorin, joka on toiminut Eatonin hallituksessa vuodesta 2006 lähtien, ensimmäisen kerran vuonna 2016. Hallituksen johtajan vastuut sisältävät hallituksen kokousten puheenjohtajana toimimisen silloin, kun CEO ei ole läsnä (mukaan lukien hallituksen toimeenpanevat kokoukset), hallituksen ohjelman ja aikataulun hyväksymisen itsenäisten johtajien puolesta, hallitukselle lähetettyjen tietojen hyväksymisen, puheenjohtajan ja itsenästen johtajien välisenä yhteyshenkilönä toimimisen sekä sen, että hänen on oltava osakkaiden ja muiden yhtiön sidosryhmien saatavilla konsultaatiota ja suoraa viestintää varten. Hallituksen johtajalla on oikeus kutsua itsenäiset johtajat kokouksiin ja käyttää ulkopuolisia neuvojia, jotka raportoivat suoraan hallitukselle. Hallitus arvioi vuosittain hallituksen johtajan toiminnan. Prosessia johtaa Hallintokomitean puheenjohtaja, ja itsenäiset johtajamme äänestävät hallituksen johtajasta vuosittain.

 

Tutustu johtajiimme

Craig Arnold, puheenjohtaja ja CEO | Richard H. Fearon, varapuheenjohtaja ja talouden ja suunnittelun pääjohtaja | Heath Monesmith, toimitusjohtaja ja teollisuussektorin operatiivinen johtaja | Uday Yadav, toimitusjohtaja ja sähkösektorin operatiivinen johtaja

Yhtiön virkamiehet

Tutustu hallitukseemme