Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Eaton on tasavertaisten mahdollisuuksien ja naisten osallistumista edistävä työnantaja

Eaton on sitoutunut varmistamaan tasavertaiset työllistymismahdollisuudet kaikille työnhakijoille ja työntekijöille. Työllistymispäätökset perustuvat työhön liittyviin syihin riippumatta hakijan rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, iästä, kansallisuudesta, vammaisuudesta, aviotilanteesta, geneettisistä tiedoista, suojatusta veteraanistatuksesta tai muusta lailla suojatusta statuksesta.