Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Yhteenkuuluvuuden resurssiryhmät

Yhteenkuuluvuus ja moninaisuus ovat tapoja, joilla saamme parhaat kyvyt kiinnostumaan meistä, kehittymään ja pysymään palveluksessamme – haluamme, että kaikki uskaltavat tulla omana itsenään töihin, joka päivä.

Yhteenkuuluvuuden resurssiryhmät edistävät vastaanottavaisia työympäristöjä

Me Eatonilla olemme dynaaminen sekoitus erilaisia kulttuureita. Kokemuksemme, taustamme, ikämme, rotumme, sukupuolemme ja kykymme ovat erilaisia. Muun muassa.

 

Yhteenkuuluvuuden työntekijäresurssiryhmämme (iERG:t) tarjoavat tilan, jossa eri väestöryhmät ja heidän yhteistyökumppaninsa pyrkivät kohti yhteisiä organisaation sisäisiä tavoitteita. Työntekijöitämme kannustetaan osallistumaan iERG-ryhmien toimintaan ja kertomaan ideoistaan, joiden avulla kulttuuriamme voidaan muokata yhteenkuuluvuuden ja moninaisuuden kannalta parhaaksi mahdolliseksi.

Vastaanottavainen kulttuuri tarkoittaa sitä, että kaikki tuntevat olonsa arvokkaiksi, yhtä tärkeiksi ja kyvykkäiksi tarjoamaan töissä parastaan.
Cathy Medeiros, Vice President Inclusion & Diversity

iERG-ryhmät luovat avoimia foorumeita, joissa voidaan vaihtaa ideoita ja kannustaa oppimiseen, yhteistyöhön ja ammattilliseen kasvuun. Ryhmien toiminta voi sisältää esimerkiksi webinaareja, puhujia, verkostoitumistapahtumia, mentorointia ja keskustelutilaisuuksia esimiesten kanssa. Samalla uudet työntekijät oppivat lisää kulttuuristamme ja rakennamme ja ylläpidämme työntekijöidemme sitoutumista ja tyytyväisyyttä ja pidämme heidät jatkossakin yhtiössämme.

 

Olemme ylpeitä siitä vaikutuksesta, joka iERG-ryhmillä edelleenkin on Eatonilla. Niiden toiminta kiinnostaa ja voimaannuttaa tuhansia maailman joka kolkassa. 

 

 

Eaton PRIDE

Edistää yhteenkuuluvuutta, ymmärrystä ja tietoisuutta LGBT-työntekijöistämme ja kumppaneistamme. Lisäävät työntekijöiden ja yhteisön sitoutumista, edistävät koulutusta ja vahvistavat pysyvyyttä lisäämällä LGBT-ryhmien näkyvyyttä.

ENGAGE-ohjelma (Eaton Next-Generation Achieving Goals & Excelling)

Tällä maailmanlaajuisella iERG-ryhmällä on jaostoja ympäri maailman, ja se keskittyy houkuttelemaan, kehittämään ja pitämään nuorten sukupolvien kykyjä, sillä he mahdollistavat tulevan innovaation ja kasvun.

iConnect

Yhdistää mustien, afroamerikkalaisten ja värillisten työntekijöiden sekä heidän yhteistyökumppaniensa resurssit ja mahdollisuudet. Edistää tietoisuutta kulttuurista ja esteistä vastaanottavaisen työympäristön tiellä ja auttavat samalla vaikuttamaan Eatonin pyrkimyksiin kiinnostaa, pitää palveluksessaan ja kehittää moninaisia kykyjä.

SOAR-ohjelma (Strengthening Our Asian Resources)

Aasialaiset ja heidän yhteistyökumppaninsa työskentelevät yhdessä sitouttaakseen, kehittääkseen ja kasvattaakseen tulevia Eatonin johtajia. Kun otamme huomioon ja arvostamme kaikkien erilaisia taustoja, kokemuksia ja ideoita, olemme kaikki parhaimmillamme.

#VAMOS!

Espanjankieliset, latinalaisamerikkalaiset ja heidän yhteistyökumppaninsa käyttävät hyödykseen ainutlaatuista taustaansa rakentaakseen yhteenkuuluvuutta ja kasvaakseen yhdessä. Se keskittyy maailmanluokan kykyjen houkutteluun, organisaation huippuosaamisen edistämiseen ja paikallisten yhteisöjen sitouttamiseen.

Yhdysvaltojen veteraanit

Tukee Yhdysvaltojen armeijan jäseniä ja heidän yhteistyökumppaneitaan. Se keskittyy armeijan kykyjen houkuttelemiseen, kehittämiseen ja säilyttämiseen sekä tukemaan joukkoja yhteisön sitoutumisen avulla.

WAVE-ohjelma (Women Adding Value at Eaton)

Antaa tukea, koulutusta sekä verkostoitumis- ja liiketoimintamahdollisuuksia naisille ja heidän yhteistyökumppaneilleen. Se työskentelee saadakseen aikaan vastaanottavaisemman ympäristön, jossa työntekijät ovat arvostettuja, energisiä ja täysin sitoutuneita Eatonin menestykseen.