Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Yksityisyys, evästeet ja tietosuoja

Yksityisyys, evästeet ja tietosuoja -menettely

Viimeksi päivitetty: 25. toukokuuta 2018

Eaton ja sen tytäryhtiöt (yhteisesti ”Eaton”, ”me”, ”meidän”) ottavat huomioon henkilökohtaista tietosuojaa koskevat vaatimukset ja panostavat asiakassuhteisiin. Tätä yksityisyyttä, evästeitä ja tietosuojaa koskevaa käytäntöä (”Käytäntö”) sovelletaan vain henkilötietoihin, joita kerätään Eatonin verkkosivustojen, verkkosivujen, interaktiivisten ominaisuuksien, sovellusten, puhelintukilinjojen, sähköpostien, widgettien, blogien sekä niiden vastaavan sisällön samoin kuin yhtiön Twitter- ja Facebook-sivuston tai muiden sosiaalisen median sivustojen ja niiden vastaavan sisällön (yhteisesti ”Sivustot”) kautta, käytettiin niitä sitten tietokoneella, mobiililaitteella tai muulla laitteella (yhteisesti ”Laite”).


Tässä Käytännössä kuvataan, millaisia henkilötietoja yhtiö kerää sivustojen kautta ja miten näitä henkilötietoja voidaan käyttää ja/tai kenen kanssa niitä voidaan jakaa. Tässä Käytännössä kuvataan myös, miten voit ottaa yhteyttä yhtiöön yhteistietojesi päivittämiseksi, markkinointiviestinnän ja -toimien yhteydessä kerättyjen henkilötietojesi tarkastelemiseksi ja hallitsemiseksi tai vastausten saamiseksi kysymyksiin, joita sinulla voi olla näiden Sivustojen tietosuojakäytännöistä. Lue tämä Käytäntö huolellisesti, koska käyttämällä Sivustoja käyttäjä ilmoittaa ymmärtävänsä Käytännön ehdot ja suostuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee tutustua myös käyttöehtoihimme &, joilla säännellään Sivustojen käyttöä ja niille mahdollisesti lähetettyä sisältöä.

I. Evästeet
Eaton käyttää sivustoilla monien muiden yhtiöiden tavoin evästeitä ja vastaavia työkaluja Sivustojen suorituskyvyn ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Mitä evästeet ovat?
Eväste on Laitteellesi sijoitettava pieni tekstitiedosto. Evästeet auttavat analysoimaan verkkoliikennettä ja mahdollistavat sen, että verkkosovellukset voivat vastata yksittäisille käyttäjille. Verkkosovellus voi mukauttaa toimet käyttäjien tarpeiden, tykkäysten ja epäkiinnostavien aiheiden mukaan sekä muistaa mieltymyksiä koskevat tiedot. Jotkin evästeet saattavat sisältää henkilötietoja. Jos käyttäjä napsauttaa esimerkiksi kohtaa ”Muista minut” sisäänkirjautuessaan, käyttäjänimi saatetaan tallentaa evästeen avulla. Useimmat evästeet eivät kerää henkilötietoja, joiden perusteella käyttäjät voitaisiin tunnistaa, vaan sen sijaan yleisiä tietoja esimerkiksi siitä, miten käyttäjät saapuvat sivustoille ja käyttävät niitä, tai käyttäjän yleisen sijainnin.

Mihin evästeitä käytetään?
Eaton voi sijoittaa evästeitä tai saman tyyppisiä tiedostoja laitteelle turvallisuussyistä. Yhtiö tietää niiden avulla, onko käyttäjä vieraillut sivustoilla aiemmin ja mikä hänen kielivalintansa oli, tai sen, onko käyttäjä uusi vierailija, tai helpottaa sivuston selausta ja näin mukauttaa sivustot käyttäjän mukaan. Yhtiö voi kerätä evästeiden avulla teknisiä ja sivustolla navigoimiseen liittyviä tietoja, kuten selaimen tyyppi, sivustoilla käytetty aika ja vieraillut sivut. Evästeiden avulla voidaan myös valita käyttäjiä todennäköisesti kiinnostavat mainokset tai tarjoukset ja näyttää niitä sivustoilla vierailun aikana. Evästeet voivat parantaa käyttäjän verkkokokemusta tallentamalla käyttäjän tekemät valinnat sivustolla käymisen aikana. Evästeet auttavat yleensäkin yhtiötä tarjoamaan paremman sivuston, koska niiden avulla voimme seurata, mitä sivuja käyttäjä pitää hyödyllisinä. Yhtiö ei pääse evästeiden avulla laitteeseen tai sinua koskeviin tietoihin lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka käyttäjä on valmis jakamaan yhtiön kanssa.

Millaisia evästeitä käytämme?
Sivustoilla käytetyt evästeet voidaan yleensä jakaa seuraaviin kategorioihin:

 • Istuntoevästeet
  Näitä evästeitä käytetään ”istunnon aikana” aina sivustolla vierailun yhteydessä. Ne vanhenevat, kun käyttäjä poistuu sivustolta tai jonkin aikaa sen jälkeen. Niitä ei säilytetä laitteella eivätkä ne sisällä henkilötietoja. Ne auttavat myös vähentämään henkilötietojen siirtämisen tarvetta Internetissä. Nämä evästeet voidaan poistaa tai käyttäjä voi kieltää niiden käytön, mutta tämä heikentää sivuston suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Nämä evästeet myös tallentavat aikatiedot, jotka koskevat sivustolle saapumista ja siltä poistumista.
 • Seurantaevästeet
  Näiden evästeiden avulla voidaan tunnistaa sivustolle toistuvasti saapuvat käyttäjät. Seurantaeväste yhdistää nimettömän, satunnaisesti luodun tunnisteen ja jäljittää sivustoille saapuvan käyttäjän sijainnin, mahdollisen käytetyn hakukoneen, napsautetut linkit ja sen, missä päin maailmaa käyttäjä oli, kun hän vieraili sivustolla. Seuraamalla näitä tietoja voimme parantaa sivustojamme.
 • Pysyvät evästeet
  Nämä evästeet tallennetaan laitteelle tietyksi ajaksi (muutama tunti, vuosi tai pidempi aika), eikä niitä poisteta, kun selain suljetaan. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun yhtiön on muistettava käyttäjän henkilöllisyys useamman kuin yhden selausistunnon ajan. Tämän tyyppistä evästettä voidaan käyttää esimerkiksi asetusten tallentamiseen, jotta ne muistetaan seuraavalla kerralla, kun käyttäjä vierailee sivustolla.
 • Suorituskyky- tai analytiikkaevästeet
  Suorituskykyevästeiden avulla analysoidaan sivustojen käyttöä ja valvotaan niiden suorituskykyä. Voimme näin parantaa sivustojen käyttökokemusta. Nämä evästeet auttavat yhtiötä mukauttamaan sivustojen sisältöä vastaamaan paremmin sitä, mikä kiinnostaa eniten sivuston käyttäjiä, ja tunnistamaan sivustojen käytön yhteydessä esiintyvät tekniset ongelmat. Näiden tietojen avulla voidaan myös laatia raportteja, jotka auttavat meitä analysoimaan sivustojen käyttöä, yleisimpiä ongelmia ja sivustojen parantamistapoja.


Voidaanko evästeet estää?
Voit joko hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta käyttäjä voi yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja tarvittaessa hylätä evästeet. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä evästeitä, useimmat selaimet sallivat: (i) selaimen asetusten muuttamisen niin, että se ilmoittaa jokaisesta vastaanotetusta evästeestä, jolloin käyttäjä voi valita, haluaako hän hyväksyä sen vai ei; (ii) olemassa olevien evästeiden käytöstä poistamisen; tai (iii) evästeiden automaattisen hylkäämisen selaimessa. Käyttäjän on kuitenkin syytä muistaa, että jos hän poistaa evästeet käytöstä tai hylkää ne, sivustojen jotkin ominaisuudet ja palvelut eivät ehkä toimi kunnolla, koska emme tunnista käyttäjää ja pysty yhdistämään tätä Eaton-tiliin. Lisäksi sivustoilla vierailun aikana näytetyt tarjoukset eivät ehkä kiinnosta käyttäjää tai niitä ei ole mukautettu vastaamaan käyttäjän tarpeita.

Ohjeet evästeiden sallimiseksi tai estämiseksi suosituimmissa verkkoselaimissa
Internet Explorer 7 ja 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari
AboutCookies.org

II. Yksityisyys- & tietosuojakäytäntö

1. SIVUSTOILLAMME KERÄTYT TIEDOT

Yhtiölle annetut tiedot
Käyttäjä voi yleensä vierailla sivustoilla antamatta henkilötietojaan, ellei sivustoilla toisin mainita. Joissakin tilanteissa käyttäjältä voidaan pyytää tai hän voi päättää antavansa henkilötietoja, joiden avulla käyttäjään voidaan ottaa yhteys tai käyttäjä voidaan tunnistaa Sivustoilla (kuten nimi, kotiosoite, puhelinnumero, luottokorttitiedot tai sähköpostiosoite (”henkilötiedot”). Eaton voi esimerkiksi kerätä henkilötietoja, kun käyttäjä rekisteröityy Sivustoille, pyytää tietoja, ostaa tuotteita tai palveluita, lähettää ansioluettelon tai kommentteja tai osallistuu myyntikampanjaan, kyselyyn tai muuhun sivustojen toimintoon tai muuten viestii yhtiön kanssa tai ottaa yhteyttä yhtiöön. Sivusto saattaa myös pyytää sinua antamaan muita henkilötietojasi, kuten demografisia tietoja (sukupuoli, postinumero, ikä jne.), tai tiettyjä tietoja valinnoistasi, tuotteiden käytöstäsi ja kiinnostuksenkohteistasi. Jos yhdistämme käyttäjää koskevia väestötieteellisiä tai muita tietoja käyttäjän henkilötietoihin, käsittelemme yhdistelmätietoja henkilötietoina sovellettavien lakien mukaisesti. Tähän on saatava käyttäjän etukäteinen suostumus, jos sitä vaaditaan sovellettavissa laeissa. Jos käyttäjä ei halua, että käsittelemme hänen henkilötietojaan, käyttäjän ei tule antaa niitä tai hänen on ilmoitettava meille aina, kun haluaa, että ne poistetaan.

Automaattisesti kerätyt tiedot
Kun käyttäjä vierailee Sivustoilla, Eaton voi erilaisten teknologioiden avulla kerätä automaattisesti tai passiivisesti tietoja Sivustoille saapumisesta ja niiden käytöstä (”käyttötiedot”). Käyttötiedot voivat sisältää muun muassa selaimen tyypin, käyttöjärjestelmän, vieraillut sivut, ajan, sivustojen kävijämäärän ja edelliset sivuvierailut. Käyttötiedot ovat tilastotietoja, jotka kertovat sivustojen käytöstä, kuten sivustojen tietyn sivun vierailijamäärästä, sivulla vieraillusta ajasta ja mahdollisesti napsautetuista hyperlinkeistä. Näiden käyttötietojen avulla voimme pitää sivustot ajantasaisina ja kiinnostavina sekä mukauttaa sisältöä kävijöiden mieltymysten mukaan. Käyttötiedot ovat yleisesti anonyymeja, mutta jos Eaton voi niiden avulla tunnistaa käyttäjän, niitä käsitellään henkilötietoina.

Käyttötietojen keräämisen yhteydessä Eaton voi myös automaattisesti kerätä käyttäjän IP-osoitteen tai muun yksilöivän tunnisteen (”Laitetunniste”) Laitteelta. Laitetunniste on Laitteelle automaattisesti määritettävä numero, kun käyttäjä ottaa yhteyden verkkosivustolle tai sen palvelimille, ja tietokoneemme tunnistavat käyttäjän laitteen laitetunnisteen avulla. Kun käyttäjä vierailee sivustoilla, voimme tarkastella Laitetunnistetta. Voimme näiden tietojen avulla määrittää laitteen yleisen fyysisen sijainnin ja selvittää, miltä maailman alueilta sivustojen vierailijat ovat peräisin. Voimme näiden henkilötietojen avulla myös parantaa sivustoja.

Teknologiat, joita käytetään sivustoilla olevien tietojen keräämiseen (esim. Laitetunnisteet), voivat sisältää evästeitä.

2. KERÄTTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖTAVAT
Eaton käyttää Sivustoilta kerättyjä henkilötietoja ja käyttötietoja eri liiketoimintatarkoituksiin. Se vastaa esimerkiksi niiden avulla kysymyksiin ja pyyntöihin, antaa pääsyn Sivustojen joihinkin osiin ja ominaisuuksiin, tarkistaa käyttäjän henkilöllisyyden, viestii käyttäjän kanssa tiliä koskevista kysymyksistä ja sivustojen toiminnoista ja yhtiön harkinnan mukaisesti muutoksista Eatonin käytännöissä sekä mukauttaa käyttäjälle tarjottuja sisältöjä, mainoksia ja tarjouksia, lähettää käyttäjälle näytteitä, erikoistarjouksia, tuotteita ja tietoja, käsittelee käyttäjän ostamien tuotteiden tai palveluiden maksuja, parantaa sivustoja, kehittää uusia tuotteita ja palveluja, käsittelee sovelluksia ja liiketapahtumia niihin tarkoituksiin, joista kerrottiin sillä hetkellä, kun käyttäjä toimitti henkilötietonsa tai muuten antoi luvan niiden käyttöön.

3. YHTIÖN JAKAMAT TIEDOT
Emme luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän nimenomaista erillistä suostumustasi paitsi tässä käytännössä kuvatun mukaisesti. Saatamme jakaa kolmansien osapuolien kanssa muita kuin henkilötietoja, kuten koottuja käyttäjätilastotietoja, väestötieteellisiä tietoja ja käyttötietoja. Voimme jakaa myös käyttäjän henkilötietoja tapauksissa, joissa kolmannet osapuolet tarjoavat palveluja puolestamme. Vastataksemme käyttäjien pyyntöihin, erilaisten toimintojen, palvelujen ja materiaalien asettamiseksi saataville sivustoilla, kyselyihin vastaamiseksi, saatamme jakaa käyttäjän henkilötietoja tai käyttötietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka suorittavat toimintoja puolestamme (tai liikekumppaniemme puolesta). Näitä voivat olla yritykset tai yksilöt, jotka isännöivät tai käyttävät sivustojamme, analysoivat tietoja, tarjoavat asiakaspalveluja, lähettävät tuotenäytteitä tai käsittelevät maksuja, mainostajat tai sponsorit, tai muut kolmannet osapuolet, jotka osallistuvat tai hallinnoivat tarjouksiamme tai tarjoavat markkinointi- tai myynninedistämistukea. Kun jaamme henkilötietojasi näiden kolmansien osapuolten kanssa, vaadimme niitä käyttämään ja suojelemaan henkilötietojasi tavalla, joka on vastaa tätä käytäntöä.

Käyttäjän henkilötietojen jakamista koskeva käyttäjän suostumus.
Sivustoilla vierailun aika käyttäjä voi suostua saamaan meiltä tai joltakin muulta taholta tietoja ja/tai markkinointitarjouksia tai muuten suostua jakamaan henkilötietonsa kolmannen osapuolen kanssa. Jos käyttäjä suostuu jakamaan henkilötietonsa, ne paljastetaan kolmannelle osapuolelle ja niihin sovelletaan tämän kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä.

Liiketoiminnan siirrot.
Yhtiö voi myös sisäisistä syistä käyttää käyttäjän henkilötietoja tai jakaa niitä tytäryhtiöilleen, osakkuusyhtiöilleen ja muille tahoille, jotka kuuluvat Eatonin hallinnoimaan yritysperheeseen, pääasiassa tässä asiakirjassa mainittuihin liiketoiminnallisiin ja operatiivisiin tarkoituksiin. Jos toinen taho ostaa yhtiömme tai osan varoistamme, keräämämme henkilötiedot, käyttötiedot ja kaikki muut tiedot, joita olemme keränneet sivustojen käyttäjistä, voidaan paljastaa tällaiselle taholle osana asianmukaisen huolellisuuden prosessia, ja ne siirretään sille siirrettyjen varojen mukana. Tällaisen myynnin tai siirron tapauksessa vaadimme siirron saajaa käyttämään henkilötietoja ja käyttötietoja tämän käytännön mukaisesti.

Käyttäjä voi pyytää, ettemme käytä (verkossa tai sen ulkopuolella kerättyjä) käyttäjän henkilötietoja tai jaa niitä tytäryhtiöille markkinointitarkoituksiin. Käyttäjän tulisi kertoa meille valintansa tässä asiassa ottamalla meihin yhteyttä tämän käytännön osiossa ”Kuinka ottaa meihin yhteyttä” annettujen ohjeiden mukaisesti.

4. KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TIEDOT
Eaton voi saada käyttäjän henkilötietoja tai käyttötietoja kolmansilta osapuolilta. Jos käyttäjä vierailee esimerkiksi toisella verkkosivustolla ja antaa suostumuksensa sille, että Eaton ottaa käyttäjään yhteyttä, verkkosivusto lähettää meille käyttäjän sähköpostiosoitteen ja muita käyttäjää koskevia henkilötietoja, jotta voimme ottaa käyttäjään yhteyttä pyydetyllä tavalla. Käyttäjä voi halutessaan osallistua kolmannen osapuolen sovellukseen tai toimintoon (esim. Facebook- tai Twitter-sivumme tai vastaavan kolmannen osapuolen verkkosivuston sovellus tai toiminto), jonka kautta käyttäjä antaa meille (tai kolmannelle osapuolelle) luvan kerätä ja jakaa käyttäjää koskevia tietoja, myös henkilötietoja.

Voimme myös täydentää käyttäjän sivustojen kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansilta osapuolilta saaduilla muilla tiedoilla, jotta voimme parantaa valmiuksiamme tarjota käyttäjälle palveluja, mukauttaa sisältöämme käyttäjän tarpeisiin sekä tarjota käyttäjälle mahdollisuuden ostaa käyttäjää ehkä kiinnostavia tuotteita tai palveluja. Voimme yhdistää näiltä kolmansilta osapuolilta saamiamme henkilötietoja sivustojen kautta kerättyihin tietoihin. Sovellamme näissä tapauksissa tätä käytäntöä kaikkiin saatuihin henkilötietoihin, ellei toisin ole mainittu.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA VALINNAT
Käyttäjä voi aina ohjeistaa meitä olemaan jakamatta henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, olemaan käyttämättä henkilötietojaan tarjousten tai tietojen tarjoamiseen tai olemaan lähettämättä uutiskirjeitä, sähköposteja tai muuta viestintää: (i) lähettämällä meille sähköpostin osoitteeseen dataprotection@eaton.com tai (ii) ottamalla meihin yhteyttä postitse: Eaton, Attention: Global Data Protection and Privacy Office, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, USA, tai (iii) noudattamalla poistamisohjeita vastaanottamassasi viestinnässä. Eaton ei veloita tästä palvelusta. Käyttäjän pyyntö käsitellään 10–15 arkipäivän kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin vastaanotimme sen. Yksityisyyden ja tietoturvan suojaamiseksi pyrimme kohtuullisin toimin tarkistamaan käyttäjän henkilöllisyyden esimerkiksi kysymällä salasanaa ja käyttäjätunnusta ennen kuin käyttäjän annetaan käyttää henkilötietojaan.

Jos käyttäjä haluaa tarkistaa, korjata tai päivittää sivustojen kautta kerättyjä henkilötietojaan, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse. Tavanomaisen rekisterien hallinnan yhteydessä voimme poistaa tiettyjä tallenteita, jotka sisältävät sivustojen kautta lähetettyjä henkilötietoja. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta säilyttää tällaisia henkilötietoja määräämättömiä aikoja, ja se sanoutuu irti tällaisten henkilötietojen hävittämisestä johtuvasta vastuuvelvollisuudesta.

6. MAINONTA: SUOSTUMUS ja KIELTÄYTYMINEN
Eaton lisensoi teknologiaa mainosten tarjoamiseksi muilla sivustoilla ja yhtiön omassa sisällössä, kun tätä sisältöä siirretään internetissä. Lisäksi Eaton voi käyttää kolmansien osapuolten verkkomainostajia mainosten tarjoamiseen sekä kolmannen osapuolen analytiikkatoimittajia tietojen arviointiin ja toimittamiseen yhtiölle sivustojen käytöstä ja yhtiön sisällön tarkastelusta. Emme jaa henkilötietoja näiden kolmansien osapuolien kanssa. Verkkomainosten tarjoajat, mainostajat, sponsorit ja/tai analytiikkapalvelujen tuottajat voivat kuitenkin määrittää ja käyttää laitteessasi omia evästeitään, pikselimerkintöjään ja vastaavia teknologioita tai muulla tavoin kerätä tai käyttää käyttäjää koskevia tietoja, myös käyttötietoja. Kolmannet osapuolet, jotka toimittavat markkinointiohjelmistoja Eatonin puolesta, vastaavat sekä evästeiden käytöstä, poistosta että niiden käyttöönotosta. Yhtiömme ja verkkomainostajat voivat kohdentaa mainokset vastaamaan tuotteita ja palveluja, joista käyttäjä saattaa olla kiinnostunut, sekä sivustoilla että muilla verkkosivustoilla käyttäjän vierailujen perusteella, jos käyttäjä on etukäteen suostunut vastaanottamaan niitä ja jos tätä vaaditaan sovellettavissa laeissa.

Jos käyttäjä ei halua enää saada kohdennettuja mainoksia, käyttäjä voi päättää olla osallistumatta joihinkin verkkomainosohjelmiin, jotka käyttävät hänen henkilötietojaan. Käyttäjän on tällöin hyvä käydä NAI:n kieltäytymissivulla: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. On kuitenkin otettava huomioon, että vaikka käyttäjä päättääkin poistaa henkilötietonsa (eli ei anna suostumusta osallistumiseen), käyttäjä saattaa silti nähdä mainoksia verkkoselauksen aikana.

7. LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN
Sivustot voivat tarjota linkkejä muille verkkosivustoille, joita emme omista tai hallinnoi. Tämä sisältää linkit mainostajilta, sponsoreilta ja yhteistyökumppaneilta, jotka voivat käyttää logoamme/logojamme osana yhteisbrändäyssopimusta. Jos linkitetyt verkkosivustot eivät kuulu Eatonin sivustoihin, emme hallitse, suosittele tai tue näitä verkkosivustoja tai vastaa niistä tai niiden sisällöstä, tuotteista, palveluista tai tietosuojakäytännöistä tai menettelyistä. Muut verkkosivustot voivat lähettää omia evästeitään laitteeseen ja itsenäisesti kerätä tietoja tai hankkia henkilötietoja ja niillä voi olla omat tietosuojakäytäntönsä. Käyttäjän on arvioitava sellaisen itsenäisesti verkkosivuston väitteen paikkansapitävyys, jossa se ilmoittaa kuuluvansa sivustoihimme (koskee myös sähköpostin tai sosiaalisen verkkosivun kautta linkitettyjä verkkosivustoja).

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
Ylläpidämme tiettyjä hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvakeinoja, joiden avulla suojaamme käyttäjien henkilötietoja menetykseltä, väärinkäytöltä tai luvattomalta pääsyltä, paljastumiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

9. SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN JA SIIRTÄMISEEN
Koska Eatonilla on toimipaikkoja eri puolilla maailmaa, käyttäjän henkilötietojen ja käyttötietojen käsittely sisältää välttämättä tietojen siirtoa myös kansainvälisesti. Jos käyttäjän sijaintipaikka on Euroopan Unionissa, Kanadassa tai muualla Yhdysvaltain ulkopuolella, käyttäjän on huomioitava, että yhtiön keräämiä henkilötietoja ja käyttötietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin ja käsitellä Yhdysvalloissa. Käyttäjä suostuu tällaisten henkilötietojen ja käyttötietojen keräämiseen, käsittelyyn, ylläpitoon ja siirtoon Eatoniin liittyville tahoille Yhdysvalloissa tai muissa valtioissa soveltuvien henkilötietojen suojalakien mukaisesti käyttämällä sivustoja tai antamalla meille henkilötietojaan.

10. EATON CORPORATIONIN PRIVACY SHIELD -TIEDOT

Eaton Corporation (Cleveland, Yhdysvallat) noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisiä Privacy Shield -järjestelyn periaatteita (mukaan lukien täydentävät periaatteet), jotka ovat Yhdysvaltojen kauppaministeriön ilmoittamia ja koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä, kun ne siirretään Euroopan unionista ja/tai Sveitsistä Yhdysvaltoihin.

Eaton Corporation on vahvistanut noudattavansa Privacy Shield -periaatteita, jotka koskevat ilmoittamista, valinnanvapautta, eteenpäin siirtämistä, tietoturvaa, tietojen yhtenäisyyttä ja käyttötarkoitusrajoituksia, käytettävyyttä sekä kanteita, toteuttamista ja vastuuta. Jos tämän tietosuojailmoituksen ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriitaisuuksia, Privacy Shield -periaatteet ovat voimassa.

Eaton Corporation on Federal Trade Commissionin (FTC) tutkimus- ja täytäntöönpanovoimien alainen. Sillä tavoin se vahvistaa noudattavansa Yhdysvaltojen kauppaministeriön esittämiä seitsemää EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn periaatetta suhteessa henkilötietojen keräämiseen Euroopan unionista.

Jos haluat tietää lisää Privacy Shield -ohjelmasta, Privacy Shield -periaatteista tai nähdä sertifiointisivumme, käy Yhdysvaltojen kauppaministeriön Privacy Shield -luettelossa napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://www.privacyshield.gov

Riitojen ratkaisu

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti Eaton Corporation sitoutuu ratkaisemaan yksityisyyteen ja työntekijöiden henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön liittyvät riita-asiat. Eaton tutkii asian ja pyrkii ratkaisemaan valitukset ja riita-asiat, jotka liittyvät työntekijän henkilötietojen käyttöön ja julkaisemiseen tämän käytännön mukaisesti.

Henkilöiden, joilla on kysymyksiä tai valituksia tähän tietosuojailmoitukseen liittyen tai mitä tahansa tietosuojaan tai yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita, tulisi ottaa ensin yhteyttä Eaton Corporationiin osoitteessa:

Eaton Corporation Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office 1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122, USA

tai

sähköpostitse osoitteeseen dataprotection@eaton.com

Eaton Corporation sitoutuu tekemään yhteistyötä EU:n tietosuojaviranomaisten (DPA) kanssa sekä HR-tietoihin että muihin kuin HR-tietoihin liittyvissä kysymyksissä. Eaton Corporation sitoutuu tekemään yhteistyötä Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutetun kanssa Sveitsistä saatujen HR-tietojen osalta, kun niitä käytetään työsuhteeseen liittyen.

Jos työntekijä ei pysty ratkaisemaan ongelmaansa yhtiön maailmanlaajuisen tietosuoja- ja yksityisyystoimiston kautta, hän voi ottaa yhteyttä EU:n tietosuojaviranomaisiin (DPA). Jos työntekijä ei pysty ratkaisemaan Sveitsistä saatuihin työsuhteeseen liittyvien HR-tietojen ongelmaansa yhtiön maailmanlaajuisen tietosuoja- ja yksityisyystoimiston kautta, hän voi ottaa yhteyttä Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutettuun.

Lisätietoja EU:n tietosuojaviranomaisista on alla olevassa linkissä:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Tietyissä olosuhteissa, jotka on esitelty tarkemmin Privacy Shield -verkkosivustolla (https://www.privacyshield.gov), työntekijät voivat pyytää sitovan käsittelyn, jos muut riita-asioiden ratkaisutoimet eivät ole olleet riittäviä.

Edelleen siirron vastuullisuus

Eaton Corporation on vastuussa työntekijän henkilötietojen käsittelemisestä, kun tiedot on saatu Privacy Shield -järjestelyn alaisina, ja siirretty sitten kolmansille osapuolille, joka toimii Eatonin edustajana. Eaton Corporation noudattaa Privacy Shield -periaatteita kaikkien edelleen siirtojen tapauksessa, kun henkilötiedot ovat EU:n alueelta, mukaan lukien edelleen siirron vastuulisäykset.

Tietyissä tapauksissa Eaton Corporationin on mahdollisesti julkaistava työntekijän henkilötietoja vastatakseen lainmukaisiin pyyntöihin julkisilta viranomaisilta, kuten kansallisen turvallisuuden vuoksi tai lainvalvontaviranomaisten vaatimuksesta.

11. LAPSET
Sivustoja ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja keneltäkään alle 13-vuotiaalta henkilöltä. Jos määritämme tietojen keräämisen yhteydessä, että käyttäjä on alle tämän iän, emme käytä tai ylläpidä näitä henkilötietoja ilman vanhempien/huoltajien suostumusta. Jos saamme tietää, että olemme tietämättä keränneet henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja alle 13-vuotiaasta lapsesta, poistamme tällaiset tiedot rekistereistämme.

12. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET
Sivustojen tätä käytäntöä ja muita käytäntöjä voidaan päivittää ajoittain ilman etukäteisilmoitusta ja kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun päivitetty käytäntö julkaistaan sivustoilla. Käytämme kuitenkin käyttäjien henkilötietoja sen käytännön mukaisesti, joka oli voimassa henkilötietojen antamisen hetkellä, jollei käyttäjä ole hyväksynyt uutta tai päivitettyä käytäntöä. Ilmoitamme sivustoilla näkyvästi käytännön merkittävistä muutoksista ja kerromme käytännön alussa sen viimeisimmän päivityspäivämäärän.

13. MITEN VOIT OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ
Jos käyttäjällä on tätä käytäntöä koskevia kysymyksiä tai kommentteja, yhteystietomme ovat seuraavat:

Kirjeitse:
Eaton
Attention: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

tai

Sähköpostitse osoitteeseen dataprotection@eaton.com

Viimeksi päivitetty: 13.10.2017

Valitse aihe, josta haluat lisätietoja

Miten voit ottaa meihin yhteyttä

Jos sinulla on tähän huomautukseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja tai huolenaiheita henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ota meihin yhteyttä:
Kirjeitse:
Eaton
Huomio: Maailmanlaajuinen tietosuoja- ja yksityisyystoimisto
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, Yhdysvallat