Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Ostotilausten ehdot

Nämä ostotilausten käyttöehdot ovat käytössä silloin, kun Yhdysvalloissa tai Kanadassa oleva Eatonin toimija tai tehdas antaa ostotilauksen tai sopimuksen Yhdysvalloissa tai Kanadassa olevalle toimittajalle toimitukseen, joka toimitetaan Yhdysvaltojen tai Kanadan sisäisesti.  Ota huomioon, kuten kappaleessa 30 kerrotaan, että Eaton antaa tietyt käyttöehdot, jotka määrittävät osapuolten suhteen silloin, kun Yhdysvaltain hallitus on lopullinen asiakas tai loppukäyttäjä.