Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Toimittajan VIS-rekisteröinti

TÄMÄ E-KAUPAN KAUPPAKUMPPANISOPIMUS ("sopimus") on tehty ja solmittu Eaton Corporationin, Ohiossa sijaitsevan yhtiön, jonka toimipaikka on osoitteessa 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, Yhdysvallat ("Eaton"), ja sen kokonaisuuden välillä, joka hyväksyy nämä ehdot ("Myyjä"). Napsauttamalla Hyväksy-painiketta (jos saatavilla), kyseinen henkilö hyväksyy, että hänet on auktorisoitu hyväksymään nämä ehdot myyjän puolesta ja että kyseisen henkilön tarkoituksena on se, että tämä sopimus on sopiva kokonaisuuden osalta samalla tavalla, kuin jos se olisi kirjallisessa muodossa.

 

  1. Sopimus e-kaupan käyttämiseen – Eaton ja Myyjä sopivat kumpikin, että liiketoiminnassa käytetään yhdistelmää, johon kuuluu Electronic Data Interchangen (EDI), Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resourcen (WISPER), Supplier Visualization, Web EDI, Supplier Invoice Self Entry ja Evaluated Receipt Settlement -ratkaisut. Eaton ja Myyjä sitoutuvat käyttämään Supplier Visualization -ratkaisua ja/tai EDI:ä Eatonin ostaessa tuotteita Myyjältä, ja Myyjä myydessään tuotteita, joita Eaton voi tilata. Myyjä hyväksyy, että EDI, Supplier Visualization, Web EDI, Supplier Invoice Self Entry ja Evaluated Receipt Settlement -ratkaisut ovat ensisijaisia kaupankäyntiyhteyksien muotoja Eatonin kanssa. Toimittajan Supplier Visualization -toiminnot sisältävät (mutta eivät rajoitu niihin), ostotilausten hallinnan, varastotilanteen, myyntiennusteen ja pääsyn muihin dokumentteihin. Kaikki tiedot ja välineet lähetetään sähköisesti molemmille osapuolille Supplier Visualization -ratkaisun ja/tai EDI:n kautta. Eaton, jos sovellettavissa, tilaa myyjän tuotteita käyttämällä Supplier Visualization -ratkaisua ja/tai EDI:ä. Myyjän on käytettävä sähköpostilaatikkoaan asianmukaisin aikavälein sen perusteella, miten paljon sillä on liiketoimintaa Eatonin kanssa. Myyjä on yksin vastuussa mistä tahansa viiveistä tai muista ongelmista, jotka saattavat johtua siitä, että Myyjä ei käytä sähköpostilaatikkoa asianmukaisin aikavälein. Jos verkkosivusto ei ole saatavilla, Myyjä voi käyttää toista, jo määritettyä liiketoimintaan liittyvää viestintätapaa, kunnes verkkosivusto on jälleen saatavilla. Myyjälle ilmoitetaan suunnitelluista katkoksista Internet-pohjaisella viestinnällä. Suunnittelemattomien katkosten tapauksessa Myyjän tulee ilmoittaa niistä Eatonille mahdollisimman pian. Myyjä hyväksyy, että tähän sopimukseen liittyvät ohjelmat ja materiaalit ovat tekijänoikeuslain alaisia ja luottamuksellisia Eatonin tietoja. Myyjä hyväksyy sen, että hänen on käsiteltävä tähän liittyviä ohjelmia ja materiaaleja tekijänoikeuslain alaisina ja luottamuksellisina tietoina.
  2. Soveltamisala – Tämän sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa tietojen vaihtaminen sähköisten menetelmien avulla osapuolten välillä. Jos sopimuksessa ei toisin mainita, sopimus ei: (a) koske jo vaihdettujen tietojen tai viestinnän merkitystä tai vaikutusta, laillisesti tai muuten, tai (b) estä sopimuksen muotoilua tai rakentumista liittyen muihin teksteihin tai harjoitteisiin osapuolten välillä Yhdysvaltain liittovaltion kauppalain tunnistamisen mukaisesti. Soveltuvissa EDI-standardeissa määriteltyjen dataelementtien ei ole tarkoitus muuttaa Yhdysvaltain liittovaltion kauppalain soveltuvia säännöksiä sopimusten muotoilusta tai rakenteesta.
  3. Standardit – Kaikki asiakirjat on toimitettava julkaistujen alan standardien mukaisesti, jotka molemmat osapuolet ovat hyväksyneet, joita voivat olla esimerkiksi American National Standards Instituten ASC X12 -standardisarja, National Association of Electrical Distributorsin -standardit ja EDIPro-standardit.
  4. Kolmansien osapuolten palveluntarjoajat – Kaikki asiakirjat toimitetaan sähköisesti osapuolille joko suoraan tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta, jonka kanssa kummalla tahansa osapuolella on sopimus. Kumpi tahansa osapuoli voi muokata valintaansa siitä, käyttääkö se tai eikö se käytä kolmansien osapuolten palveluntarjoajia vain kolmenkymmenen (30) päivän kirjallisen ennakkoilmoituksen ja edeltävän toisen osapuolen antaman kirjallisen luvan perusteella. Molemmat osapuolet ovat vastuussa itse mistä tahansa käyttämiensä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kustannuksista. Jokainen osapuoli on vastuussa toimista tai puutoksista sen kolmansien osapuolien palveluntarjoajien asiakirjojen lähettämisessä, vastaanottamisessa, varastoinnissa tai käsittelyssä.
  5. Turvallisuusmenettelyt – Molemmat osapuolet käyttävät turvallisuusmenettelyitä oikein, mukaan lukien salasanoja tai koodeja, jotta kaikki lähetykset olisivat auktorisoituja, ja suojatakseen liiketoimintarekistereitään ja -tietojaan luvattomalta käytöltä. Jos yksilöllä ei ole enää lupaa käyttää ohjelmia ja materiaaleja myyjän puolesta, myyjän on 24 tunnin kuluessa poistettava käytöstä kaikki salasanat, joiden avulla kyseinen yksilö voisi käyttää ohjelmia ja materiaaleja.
  6. Luottamuksellisuus – Molempien osapuolten on ylläpidettävä kaikkien ohjelmien ja materiaalien lähetyksissä vastaanottamiensa tietojen luottamuksellisuutta vähintään yhtä huolellisesti kuin kyse olisi sen omista luottamuksellisista tai tekijänoikeudella suojatuista tiedoista. Molemmat osapuolet voivat julkaista sellaisia tietoja, jotka vaaditaan hallinnollisten sääntöjen, säädösten, perussääntöjen tai järjestyksen takia, jos ilmoittamisen tekevän osapuoli ilmoittaa tällaisesta vaatimuksesta välittömästi toiselle osapuolelle, jotta tämä voi halutessaan kyseenalaistaa julkaisemisen. Molemmilla osapuolilla on lupa julkaista tällaisia tietoja, jos toinen osapuoli on antanut siihen lupansa. Tämä luottamuksellisuusvaatimus ei koske tietoja, jotka (a) ovat julkista tietoa vastaanottamisen aikana, (b) ovat joutuneet julkisuuteen ilman vastaanottavan osapuolen virheellisiä toimia vastaanottavan osapuolen vastaanottamisen jälkeen, (c) olivat vastaanottavan osapuolen hallinnassa ilman luottamuksellisuusvaatimuksia vastaanottavan osapuolen vastaanottamisen aikana tai (d) viestittiin oikein vastaanottavalle osapuolelle ilman minkäänlaisia luottamuksellisuusvaatimuksia vastaanottavan osapuolen vastaanottamisen jälkeen, (e) tai missään tapauksessa 5 vuotta vastaanottavan osapuolen vastaanottamisen jälkeen.
  7. Vahvistus – Kun mikä tahansa asiakirja on vastaanotettu asiallisesti, vastaanottavan osapuolen on välittömästi ja oikealla tavalla lähetettävä toimiva ilmoitus ja/tai ostotilauksen hyväksyntä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.
  8. Voimassaolo ja täytäntöönpanokelpoisuus – Mikä tahansa oikein lähetetty asiakirja, joka on tämän sopimuksen alainen, lasketaan "kirjalliseksi" tai "kirjallista vastaavaksi". Molemmat osapuolet käyttävät asianmukaista tunnistenumeroa (eli toimittajanumeroaan), joka liitetään tai joka sisältyy jokaiseen osapuolen lähettämään asiakirjaan, jotta asiakirja voitaisiin tunnistaa oikeaoppisesti auktorisoiduksi. Mikä tahansa tällainen asiakirja, jossa on kyseinen tunnistenumero, oletetaan voimassa olevaksi ja se lasketaan alkuperäiseksi, kun se tulostetaan sähköisistä tiedostoista tai rekistereistä, joita säilytetään liiketoiminnan tavallisena osana. Molemmat osapuolet ottavat käyttöön allekirjoituksenaan sähköisen tunnisteen, joka sisältää symboleita tai koodeja, jotka liitetään tai jotka sisältyvät jokaiseen kyseisen osapuolen lähettämään asiakirjaan ("allekirjoitukset"). Molemmat osapuolet hyväksyvät, että kyseisen osapuolen mikä tahansa allekirjoitus, joka on liitetty tai joka sisältyy mihin tahansa lähetettyyn asiakirjaan, on riittävä vahvistus asiakirjan osapuolen tunnistamiseksi. Molemmat osapuolet ilmoittavat toisilleen allekirjoituksensa ja luettelon henkilöistä, joille on annettu oikeus lähettää viestejä sähköpostitse.
  9. Vapautus – Myyjä hyväksyy sen, että hänen on vapautettava, puolustettava ja pidettävä Eatonia, sen tytäryhtiöitä, johtajia, virkamiehiä, työntekijöitä, konsultteja ja edustajia vastuusta vapautettuna kaikilta kolmansien osapuolten vaateilta, vastuilta, vahingoilta ja/tai kustannuksilta (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, lakikulut), jotka johtuvat myyjän minkä tahansa verkkosivuston tai ohjelmiston käytöstä, mistä tahansa käyttöehtojen rikkomuksesta tai myyjän rikkomisesta tai minkä tahansa muun käyttäjän rikkomuksesta myyjän tilillä, joka kohdistuu henkiseen omaisuutteen tai muuhun henkilön tai kokonaisuuden oikeuksiin.
  10. Rajoitukset – Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle voitonmenetyksistä, tiedon menetyksistä tai mistään epäsuorista, erikoisista, satunnaisista, seurauksellisista tai mistään muista vahingoista, jotka liittyvät sähköisten asiakirjojen vaihtamisesta tai aiheutuvat mistä tahansa viiveestä, puutteesta tai virheestä sähköisessä lähetyksessä tai tietojen tai sähköisten asiakirjojen vastaanottamisessa tämän sopimuksen määritelmän mukaisesti. Siinä tapauksessa, että kumpi tahansa osapuolista olisi vastuussa siitä, ettei se pysty toteuttamaan velvollisuuksiaan, jotka liittyvät mihin tahansa kauppatapahtumaan tai asiakirjaan, jos kyseinen epäonnistuminen johtuu luonnonkatastrofista tai mistä tahansa muusta sellaisesta syystä, jota osapuoli ei voi hallita (mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta, mikä tahansa mekaaninen, sähköinen tai viestinnällinen toimintahäiriö), joka estää kyseisen osapuolen asiakirjojen lähettämisen tai vastaanottamisen.