Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Tehokkuuden parantaminen nesteenkäsittelyssä

Oikea tekniikka voi auttaa käyttäjiä parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään kustannuksia nesteiden pumppauksessa vesi- ja jätevesisovelluksissa.

Energiankulutuksen pienentäminen ja kulumisen vähentäminen

Elinkaarikustannusten vähentäminen samalla, kun ylläpidetään tai jopa kasvatetaan käytettävyyttä, on monien nesteenkäsittelypuolen yritysten keskeinen painopiste. Tämän lisäksi paikallisten, valtiollisten tai alueellisten viranomaisten asettamat sääntelyvaatimukset voivat luoda lisää haasteita. 

Nopeussäätöiset pumput ja tehokkaat moottorit muuttavat tilanteen

Perinteisesti virtauksen säätöä on hallittu vakionopeuspumpuilla ja -venttiileillä. Tällöin energiankulutus on suurempaa ja vasta- tai takaiskuventtiilit kuluvat nopeammin. Energiatehokkailla moottoreilla varustetut pumput, joita ohjataan nopeussäätöisillä taajuusmuuttajilla, eivät ainoastaan kuluta huomattavasti vähemmän energiaa, vaan myös vähentävät virtauksen säätölaitteiden kulumista. Lisäksi PowerXL DG1 -taajuusmuuttajat voivat ohjata jopa viittä pumppua itsenäisesti ilman erillisiä ohjelmoitavia logiikoita.

Vesihuollon kustannusten vähentäminen

Kun Saksan eteläosissa toimivan pumppuaseman piti pienentää elinkaarikustannuksia, Eatonin kumppani Aquatech päätti asentaa energiatehokkaita moottoreita ja PowerXL DG1 -taajuusmuuttajia. Tämä vähensi energiankulutusta 15 prosenttia sekä vapautti tilaa ja säästi ylläpitokustannuksia.

Tulipalon sammuttaminen vaaditulla vedenpaineella

Rakennuspaloja sammutettaessa ihmishenget ja omaisuus ovat vaarassa, joten riittävä vedenpaine on erittäin tärkeä. PowerXL DG1 -taajuusmuuttajat ovat optimoitu käyttämään eri vedenpainealueilla toimivia palopumppuja, jotta vettä voidaan toimittaa useisiin rakennuksen kerroksiin. Taajuusmuuttaja on helppo konfiguroida ja palomoodissa se toimii jopa olosuhteissa, joissa muut laitteet ovat jo lakanneet toimimasta. 

Oikea paine aina tarvittaessa

Sen jälkeen, kun Saksassa toimiva Schneider Feuerschutz alkoi käyttää PowerXL DG1 -taajuusmuuttajaa palontorjuntajärjestelmässään, yritys on voinut optimoida kustannuksia pienempien generaattorien avulla sekä pienentää kokonaisjärjestelmän monimutkaisuutta ja kasvattaa luotettavuutta.

Tuotteita & palveluita

Operointipaneeli HMI/PLC
Operointipaneeli HMI/PLC
easyE4
easyE4
Taajuusmuuttajat
Taajuusmuuttajat
Moottorinsuojakatkaisija
Painikkeet ja merkkilamppukaluste
Painikkeet ja merkkilamppukaluste
  • Huolto- ja tukipalvelut

    Ota yhteyttä palvelutiimiimme tai kumppaneihimme, näin pääset myös käsiksi teknisiin dokumentteihin, työkaluihin ja koulutukseen.
    palvelut koneen rakentajille