Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Prosessointi

Käsittely on toimintasi jatkuvin ja energiaa kuluttavin osuus. Se vaikuttaa myös lopputuotteesi laatuun. Se on toimintasi olennainen osa, joten käyttöaika ja luotettavuus voivat olla niitä tekijöitä, jotka pitävät sinut pinnalla. 

Lopullisen tuotteen riittävän laadun varmistaminen

Viimeinen prosessointivaihe auttaa määrittämään lopullisen tuotteen laadun. Siksi käyttöaika ja luotettavuus määrittävät myös toimintasi menestyksen. Mikä tahansa aikataulun ulkopuolinen prosessin häiriö saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja laitteiden vaurioitumista. Viikkoja tai kuukausia kestävä käyttökelvottomuusaika tarkoittaa menetettyä tuotantoa ja voittoa. Prosessointi on vie myös paljon energiaa, joten pyrkimys ympäristöjalanjälkesi alentamiseen vaikuttaa myös käyttöpäätöksiin. Toiminta ei pääty koskaan ja joskus aikataulutetun huollon suorittaminen ilman toiminnan keskeyttämistä on tarpeellista – mutta myös vaarallista. Siksi on elintärkeää, että voit käyttää teknologiaa, jonka avulla suojaat sekä työntekijöitäsi ja laitteitasi. 

Edistä ensiluokkaista tuottavuutta ja hallitse virrankäyttöä entistäkin paremmin 

On olennaista, että toimintasi tuottaa paremmin ja maksimoi energiankäytön. Reaaliaikainen prosessinhallinta voi lisätä luotettavuutta, käyttöaikaa ja prosessiesi laatua. Virranjakelu- ja suojausjärjestelmämme takaavat tasaisesti haluamasi virran ja energiatehokkuuden. Suodatusjärjestelmämme vähentävät jätettä ja varmistavat, että vesi voidaan käyttää uudelleen silloin, kun se on käytännöllistä, tai käsitellä ennen sen hävittämistä, jotta vesikustannuksesi ja ympäristöjalanjälkesi pienenisivät. Ennustava diagnostiikka ennustaa tulevat toimintahäiriöt. Alan parhaat turvallisuustuotteet ja -teknologiat suojaavat työntekijöitäsi ja laitteitasi. Samanaikaisesti paikan päällä tapahtuva huolto ja tuki varmistavat, että kalliiksi tuleva käyttökelvottomuusaika ei uhkaa toimintaasi tai katteitasi.

Sähköisten työpaikkojen turvallisuuden parantaminen

Katso, miten autoimme vähentämään Lehigh Hansonin turvallisuusriskejä kehittämällä koko yrityksen laajuisen kipinäpurkausten vaatimustenmukaisuusohjelman.

Esittelyssä olevat tuotteet ja palvelut

Napsauta tuotetta tai palvelua, niin saat siitä lisätietoja, tai käy tuotehaussamme, jos haluat tutustua kaikkiin tarjoamiimme prosessointituotteisiin. 
Räjähdyksenkestävät ACE-taajuusmuuttajat
Räjähdyksenkestävät ACE-taajuusmuuttajat
Pultein kiinnitettävä tuki
Pultein kiinnitettävä tuki
FlashGard-moottoriohjauskeskukset
FlashGard-moottoriohjauskeskukset
Teolliset letkut
Teolliset letkut
Alhaisen jännitteen kytkimet
Siirtoasemat
Siirtoasemat